มรภ.เพชรบุรี เสนอผลงานวิจัย-นวัตกรรม สู่นโยบายสาธารณะ

| |
อ่าน : 1,468

ที่มา : แฟนเพจ Phetchaburi News ข่าวออนไลน์ในจังหวัดเพชรบุรี

ภาพประกอบจากแฟนเพจ Phetchaburi News ข่าวออนไลน์ในจังหวัดเพชรบุรี

มรภ.เพชรบุรี เสนอผลงานวิจัย-นวัตกรรม สู่นโยบายสาธารณะ thaihealth

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดเวทีนำเสนอผลงานวิจัย นวัตกรรม องค์ความรู้เพื่อต่อยอดและผลักดันสู่นโยบายสาธารณะ

วันที่ 6 มิถุนายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมเอกศักดิ์บุตรลับ อาคารสุเมธตันติเวชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ คณาจารย์ นักศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคประชาชน ร่วมให้การต้อนรับ นายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ในโอกาสเดินทางมาเป็นประธานเปิด เวทีนำเสนอผลงานวิจัย นวัตกรรม องค์ความรู้เพื่อต่อยอดและผลักดันสู่นโยบายสาธารณะ โครงการวิจัยบูรณาการเครือข่ายชุมชนเพื่อท้องถิ่นน่าอยู่อย่างยั่งยืน เพื่อใช้เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูล นวัตกรรมองค์ความรู้ที่มีร่วมกันกับเครือข่าย สนับสนุนกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะที่สามารถนำมาประกอบการตัดสินใจแก้ไขปัญหาและความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในชุมชนอย่างเป็นระบบ

ดร.มนัญญา ปริยวิชญภักดี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กล่าวว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมีกลไกในการบริหารจัดการงานวิจัยและบริการวิชาการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น ในปี 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ให้ดำเนินโครงการวิจัยบูรณาการเครือข่ายชุมชนเพื่อท้องถิ่นน่าอยู่อย่างยั่งยืน ซึ่งงานวิจัยดังกล่าวประกอบด้วย 87 โครงการย่อย 42 พื้นที่ 7 จังหวัด ได้แก่ เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ราชบุรี กาญจนบุรี สมุทรสงคราม อ่างทองและลพบุรี ภายใต้การดำเนินงาน 5 แผนงาน ได้แก่ แผนการบริหารจัดการขยะ แผนเศรษฐกิจชุมชน แผนการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน แผนเกษตรและอาหารปลอดภัยและแผนการจัดการสุขภาวะชุมชน ซึ่งทุกแผนงานวิจัยมีนวัตกรรม องค์ความรู้ที่เกิดจากการดำเนินงานวิจัยร่วมกับชุมชนบนฐานความต้องการของชุมชนในการแก้ไขปัญหาของพื้นที่ และผลงานวิจัยสามารถนำไปเผยแพร่ในการประชุมวิชาการและวารสารวิจัยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

มรภ.เพชรบุรี เสนอผลงานวิจัย-นวัตกรรม สู่นโยบายสาธารณะ thaihealth

โอกาสเดียวกันนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ได้ร่วมลงนามความร่วมมือเพื่อการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ “ให้มีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสนับสนุนชุมชนต้นแบบการสร้างโรงเรียนผู้สูงอายุเพื่อกิจกรรมทางสังคมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุทั้งระดับพื้นที่และระดับจังหวัด” ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี เพื่อให้เกิดการส่งเสริมการมีส่วนร่วม สนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะและกลไกการขับเคลื่อนชุมชนต้นแบบการสร้างโรงเรียนผู้สูงอายุเพื่อกิจกรรมทางสังคมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุทั้งระดับพื้นที่และระดับจังหวัด

นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการนำเสนอผลงานวิจัย นวัตกรรม องค์ความรู้แผนสุขภาวะ การเสวนาทิศทางการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่ความร่วมมือชุมชนท้องถิ่นภายใต้กระทรวงใหม่ (กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม)

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม