กำหนดการ มหกรรมสื่อสุขสร้างปัญญา

โดย
| |
อ่าน : 193
กำหนดการ
มหกรรมสื่อสุขสร้างปัญญา
วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 - 15.30 น.
ณ ห้อง 201 ชั้น 2 ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส.
 
08.30 - 09.00 น.     ลงทะเบียนเข้าชมงาน
09.00 - 09.30 น.     เปิดงานโดย คุณเบญจมาภรณ์ ลิมปิษเฐียร
ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
09.30 - 12.00 น.     การประกวดนิทรรศการ "นวัตกรรมสื่อสร้างสรรค์สุขภาวะ"
12.00 - 13.00 น.     พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 13.20 น.     ประกาศผลการประกวดนิทรรศการ และพิธีมอบรางวัล
13.30 - 15.30 น.     การอบรมเชิงปฏิบัติการ 1
หัวข้อ "Activity Design Canvas แผนผังการออกแบบกิจกรรม" 
ณ ห้อง 201 ชั้น 2
การอบรมเชิงปฏิบัติการ 2
หัวข้อ "ครูครีเอทีฟ Healthy Board Game Version 2.0"
ณ ห้องกรีน ชั้น B1
15.30 น.                  ปิดงาน
เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ
 
 
 
 
 
ที่มา : ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
  • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
  • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
  • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2562 ของ สสส. -
  • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
  • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
  • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
  • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม