รู้ทัน...ไข้หวัดใหญ่

| |
อ่าน : 6,492

ที่มา : หนังสือการฉีดวัคซีนป้องกันโรคสำหรับผู้สูงอายุ สถานเสาวภา สภากาชาดไทย

รู้ทัน...ไข้หวัดใหญ่ thaihealth

แฟ้มภาพ

ไข้หวัดใหญ่ เกิดจากเชื้อไวรัส พบได้ในคนทุกอายุและพบบ่อยในฤดูฝน  ติดต่อโดยการหายใจเอาเชื้อไวรัสซึ่งแพร่กระจายมาจากผู้ป่วยหรือรับเชื้อจากการสัมผัสสิ่งของปนเปื้อนเชื้อโรค

อาการของโรค ได้แก่ ไข้ น้ำมูกไหล ไอ โดยทั่วไปอาการไม่รุยแรงและหายได้เองใน 3-5 วัน  แต่ผู้สูงอายุ ผู้ที่มีโรคประจำตัวเรื้อรังหรือมีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง  อาจมีอาการรุนแรง มีภาวะแทรกซ้อน เช่น ปอดอักเสบ  ทำให้ต้องเข้ารักษาในโรงพยาบาลและอาจเสียชีวิตได้

การรักษาสุขภาพให้แข็งแรง  การรักษาอนามัยส่วนบุคคล  การล้างมือและการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่มีความสำคัญในการป้องกันการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่

แนะนำให้ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่  ซึ่งมีไวรัสชนิดเอและบี  แก่บุคคลที่มีปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนสูง ได้แก่ ผู้มีอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป ผู้ที่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง เช่น เบาหวาน หอบหืด ถุงลมปอดโป่งพอง  โรคหัวใจ  โรคไตวายเรื้อรัง  และผู้ที่มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องหรือได้รับยากดภูมิคุ้มกัน

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ประกาศสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผล กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา - ชีวิตดีเริ่มที่เรา
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม