รู้ทัน...ไข้หวัดใหญ่

| |
อ่าน : 5,626

ที่มา : หนังสือการฉีดวัคซีนป้องกันโรคสำหรับผู้สูงอายุ สถานเสาวภา สภากาชาดไทย

รู้ทัน...ไข้หวัดใหญ่ thaihealth

แฟ้มภาพ

ไข้หวัดใหญ่ เกิดจากเชื้อไวรัส พบได้ในคนทุกอายุและพบบ่อยในฤดูฝน  ติดต่อโดยการหายใจเอาเชื้อไวรัสซึ่งแพร่กระจายมาจากผู้ป่วยหรือรับเชื้อจากการสัมผัสสิ่งของปนเปื้อนเชื้อโรค

อาการของโรค ได้แก่ ไข้ น้ำมูกไหล ไอ โดยทั่วไปอาการไม่รุยแรงและหายได้เองใน 3-5 วัน  แต่ผู้สูงอายุ ผู้ที่มีโรคประจำตัวเรื้อรังหรือมีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง  อาจมีอาการรุนแรง มีภาวะแทรกซ้อน เช่น ปอดอักเสบ  ทำให้ต้องเข้ารักษาในโรงพยาบาลและอาจเสียชีวิตได้

การรักษาสุขภาพให้แข็งแรง  การรักษาอนามัยส่วนบุคคล  การล้างมือและการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่มีความสำคัญในการป้องกันการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่

แนะนำให้ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่  ซึ่งมีไวรัสชนิดเอและบี  แก่บุคคลที่มีปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนสูง ได้แก่ ผู้มีอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป ผู้ที่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง เช่น เบาหวาน หอบหืด ถุงลมปอดโป่งพอง  โรคหัวใจ  โรคไตวายเรื้อรัง  และผู้ที่มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องหรือได้รับยากดภูมิคุ้มกัน

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • การรับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • ร่วมตอบแบบสอบถาม เรื่องการวิ่งเพื่อสุขภาพ -
  • NO Gift Policy งดรับของขวัญ -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม