รู้ทัน...ไข้หวัดใหญ่

| |
อ่าน : 4,606

ที่มา : หนังสือการฉีดวัคซีนป้องกันโรคสำหรับผู้สูงอายุ สถานเสาวภา สภากาชาดไทย

รู้ทัน...ไข้หวัดใหญ่ thaihealth

แฟ้มภาพ

ไข้หวัดใหญ่ เกิดจากเชื้อไวรัส พบได้ในคนทุกอายุและพบบ่อยในฤดูฝน  ติดต่อโดยการหายใจเอาเชื้อไวรัสซึ่งแพร่กระจายมาจากผู้ป่วยหรือรับเชื้อจากการสัมผัสสิ่งของปนเปื้อนเชื้อโรค

อาการของโรค ได้แก่ ไข้ น้ำมูกไหล ไอ โดยทั่วไปอาการไม่รุยแรงและหายได้เองใน 3-5 วัน  แต่ผู้สูงอายุ ผู้ที่มีโรคประจำตัวเรื้อรังหรือมีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง  อาจมีอาการรุนแรง มีภาวะแทรกซ้อน เช่น ปอดอักเสบ  ทำให้ต้องเข้ารักษาในโรงพยาบาลและอาจเสียชีวิตได้

การรักษาสุขภาพให้แข็งแรง  การรักษาอนามัยส่วนบุคคล  การล้างมือและการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่มีความสำคัญในการป้องกันการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่

แนะนำให้ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่  ซึ่งมีไวรัสชนิดเอและบี  แก่บุคคลที่มีปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนสูง ได้แก่ ผู้มีอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป ผู้ที่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง เช่น เบาหวาน หอบหืด ถุงลมปอดโป่งพอง  โรคหัวใจ  โรคไตวายเรื้อรัง  และผู้ที่มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องหรือได้รับยากดภูมิคุ้มกัน

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการกีฬา ในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม