กำหนดการ แถลงปฏิญญารวมพลังขับเคลื่อนต่อต้านข่าวลวงข่าวปลอม

โดย
| |
อ่าน : 358
กำหนดการ
แถลงปฏิญญารวมพลังขับเคลื่อนต่อต้านข่าวลวงข่าวปลอม
วันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2562
ณ ห้องจามจุรี บอลรูม B ชั้น M  โรงแรม ปทุมวัน ปริ๊นเซส 
 
10.00 - 10.30 น.     ลงทะเบียน
10.30 - 10.40 น.     กล่าวต้อนรับ 
โดย นายวสันต์ ภัยหลีกลี้ ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
10.40 - 11.00 น.     เสวนาเรื่อง : รวมพลังขับเคลื่อนต่อต้านข่าวลวงข่าวปลอม
• นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี
สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ
• ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิจิตรา สึคาโมโต้ 
คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• นายก้าวโรจน์ สุตาภักดี
สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ดำเนินรายการ 
โดย นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์
11.00 - 11.40 น.     แถลงการณ์ปฏิญญารวมพลังขับเคลื่อนต่อต้านข่าวลวงข่าวปลอม
โดย
• นายวสันต์ ภัยหลีกลี้
กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
• ผู้แทนสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ
สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ
• Katrin Bannach
Head of Thailand and Myanmar, Friedrich Naumann Stiftung Thailand (FNST) 
• นายแพทย์ไพโรจน์ เสาน่วม
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
• ผู้แทนองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย 
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย 
• ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิจิตรา สึคาโมโต้ 
คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
• ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัจฉรา ปัณฑรานุวงศ์
คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• นายก้าวโรจน์ สุตาภักดี
สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์
11.40 - 12.00 น.     ลงนามในปฏิญญารวมพลังขับเคลื่อนต่อต้านข่าวลวงข่าวปลอม
12.00 - 12.30 น.     ถ่ายรูปร่วมกัน
 
 
 
 
 
ที่มา : สำนักส่งเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม