กิจกรรมอบรมนพลักษณ์เพื่อพัฒนาสุขภาวะทางจิตตปัญญา

| |
อ่าน : 1,025

ที่มา : แฟนเพจสมาคมนักเขียนบทละครโทรทัศน์

ภาพประกอบจากแฟนเพจสมาคมนักเขียนบทละครโทรทัศน์

กิจกรรมอบรมนพลักษณ์เพื่อพัฒนาสุขภาวะทางจิตตปัญญา thaihealth

สสส. จัดอบรม "นพลักษณ์เพื่อพัฒนาสุขภาวะทางจิตตปัญญา"

วันที่ 3-4 มิถุนายน 2562 สมาชิกสมาคมนักเขียนบทละครโทรทัศน์ 13 ท่าน ร่วมกิจกรรมอบรมนพลักษณ์เพื่อพัฒนาสุขภาวะทางจิตตปัญญา จัดโดยสมาคมนักเขียนบทละครโทรทัศน์ ร่วมกับ สำนักงานกองทุนการส่งเสริมสุขภาพ (สสส.) นำทีมกระบวนกรโดย คุณอัญชลี อุชชิน

เป็นการอบรมที่ช่วยเปิดโลกทัศน์ "เพื่อรู้จักตนเอง เข้าใจผู้อื่น และสร้างสันติสุขในใจ"   นักเขียนบทละครโทรทัศน์สามารถนำแนวคิดจากการอบรมไปพัฒนาด้านการสร้างตัวละครอย่างเข้าใจที่มาในแรงขับและแนวคิดได้ลึกซึ้งขึ้น

บรรยากาศการฝึกอบรม นอกจากจะได้ความรู้และความสนุกแล้ว ผู้เข้าอบรม ยังได้ทำความรู้จักกันด้วยใจที่เป็นกลาง ปราศจากอคติและการตัดสินผู้อื่น จึงเกิดความผูกพันกลมเกลียวกันอย่างน่าประทับใจ

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม