กิจกรรมอบรมนพลักษณ์เพื่อพัฒนาสุขภาวะทางจิตตปัญญา

| |
อ่าน : 1,352

ที่มา : แฟนเพจสมาคมนักเขียนบทละครโทรทัศน์

ภาพประกอบจากแฟนเพจสมาคมนักเขียนบทละครโทรทัศน์

กิจกรรมอบรมนพลักษณ์เพื่อพัฒนาสุขภาวะทางจิตตปัญญา thaihealth

สสส. จัดอบรม "นพลักษณ์เพื่อพัฒนาสุขภาวะทางจิตตปัญญา"

วันที่ 3-4 มิถุนายน 2562 สมาชิกสมาคมนักเขียนบทละครโทรทัศน์ 13 ท่าน ร่วมกิจกรรมอบรมนพลักษณ์เพื่อพัฒนาสุขภาวะทางจิตตปัญญา จัดโดยสมาคมนักเขียนบทละครโทรทัศน์ ร่วมกับ สำนักงานกองทุนการส่งเสริมสุขภาพ (สสส.) นำทีมกระบวนกรโดย คุณอัญชลี อุชชิน

เป็นการอบรมที่ช่วยเปิดโลกทัศน์ "เพื่อรู้จักตนเอง เข้าใจผู้อื่น และสร้างสันติสุขในใจ"   นักเขียนบทละครโทรทัศน์สามารถนำแนวคิดจากการอบรมไปพัฒนาด้านการสร้างตัวละครอย่างเข้าใจที่มาในแรงขับและแนวคิดได้ลึกซึ้งขึ้น

บรรยากาศการฝึกอบรม นอกจากจะได้ความรู้และความสนุกแล้ว ผู้เข้าอบรม ยังได้ทำความรู้จักกันด้วยใจที่เป็นกลาง ปราศจากอคติและการตัดสินผู้อื่น จึงเกิดความผูกพันกลมเกลียวกันอย่างน่าประทับใจ

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ประกาศเตือนภัย -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม