สสส. เปิดโมเดล “ขยะสร้างสุข” บริหารจัดการขยะอย่างมีระบบ

| |
อ่าน : 4,427

สำนักข่าวสร้างสุข
ภาพโดย สสส.

สสส. เปิดโมเดล “ขยะสร้างสุข” บริหารจัดการขยะอย่างมีระบบ thaihealth

สสส. เปิดโมเดล “ขยะสร้างสุข” บริหารจัดการขยะอย่างมีระบบ รักษ์สิ่งแวดล้อม ส่งต่อขยะรีไซเคิลให้ชุมชนบริหารจัดการนำรายได้พัฒนาชุมชน ส่งต่อกระดาษหน้าที่ 2 ไปศูนย์เด็กเล็ก จดบันทึกปริมาณขยะทุกวัน ขยะเปียกต่อยอดเป็นปุ๋ยหมักแจกฟรี ส่งเสริมชาวบ้านปลูกผักไว้กินเอง

นางเบญจมาภรณ์ ลิมปิษเฐียร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า สสส. มีนโยบายในการจัดการดูแลสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะเรื่องจัดการขยะอย่างครบวงจรภายในอาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ โดยมีกลไกจัดการขยะเริ่มตั้งแต่จัดถังคัดแยก ขยะทั่วไปขยะรีไซเคิล ขยะอินทรีย์ และขยะอันตราย จากนั้นนำขยะแต่ละประเภทไปชั่งน้ำหนักและบันทึกการจัดการขยะ โดยขยะรีไซเคิลส่งต่อไปยังชุมชน ได้แก่ ชุมชนบ้านมั่นคงสวนพลู และชุมชนบ้านเอื้ออาทร เพื่อนำรายได้มาพัฒนาชุมชน ขณะที่ขยะอินทรีย์นำเข้าสู่การย่อยสลายทำเป็นปุ๋ยหมักและแก๊สชีวภาพ และบางส่วนส่งต่อให้กับรถขยะของกทม. ตัวอย่างของขยะที่จัดเก็บข้อมูล ในเดือนมี.ค.2562 มีปริมาณขยะประมาณ 3,000 กิโลกรัม ขยะเปียก เช่น เศษอาหาร ประมาณวันละ 40-50 กิโลกรัม ขยะรีไซเคิลได้ วันละ 1-2 กิโลกรัม ขยะพลาสติก ขยะทั่วไปที่ไม่สามารถรีไซเคิลได้ประมาณ 50 กิโลกรัม ส่วนขยะอันตราย เช่นถ่านไฟฉาย และขยะอิเล็คทรอนิกส์ไม่ค่อยพบในอาคาร

สสส. เปิดโมเดล “ขยะสร้างสุข” บริหารจัดการขยะอย่างมีระบบ thaihealth

นายสุรางค์ ห่วงนาค ประธานชุมชนกุศลทอง เขตสาทร ในฐานะผู้บริหารจัดการขยะในอาคารสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการขยะในอาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ ซึ่งทำหน้าที่จัดสรรขยะรีไซเคิลให้กับชุมชนในซอยงามดูพลี ซึ่งเป็นชุมชนที่อยู่ใกล้กับอาคารสำนักงานของสสส.ทำให้ง่ายในการขนย้ายขยะ ซึ่งขยะจากสสส.ส่วนใหญ่เป็นกระดาษเอ 4 อีกด้านหนึ่งยังไม่ได้ใช้จะถูกนำไปมอบให้ยังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของชุมชน เพื่อใช้ในการเรียนการสอน ให้เด็กใช้วาดรูป กิจกรรมพับกระดาษ เป็นต้น ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายจากผู้ปกครองในการซื้ออุปกรณ์ด้านการเรียนการสอน นอกจากนี้ยังมีขยะประเภทปฏิทิน กระดาษแข็งนำไปมอบให้กับโรงเรียนสอนคนตาบอด เพื่อนำไปผลิตเป็นอักษรเบลล์ได้

นายสุรางค์ กล่าวต่อว่า ขยะรีไซเคิลอีกส่วนทั้งขวดน้ำ กระดาษแข็งจะส่งมอบให้ชุมชนเพื่อนำไปจำหน่ายนำรายได้มาดูแลสาธารณูปโภคของชุมชนเอง เช่น เปลี่ยนหลอดไฟ ท่อน้ำ ซื้ออุปกรณ์ทำความสะอาดชุมชน หรือใช้กิจกรรมวันสำคัญต่างๆเช่นวันเด็ก วันสำคัญทางศาสนา เป็นต้น ซึ่งเงินที่ได้จากการขายขยะที่ได้จากสสส.เฉลี่ยชุมชนจะมีรายได้ประมาณหลักหมื่นต่อปี โดยขยะกระดาษรีไซเคิลของสสส.จะมากสุดช่วงเดือน ธ.ค.-ม.ค.ของทุกปี ขณะเดียวกันขยะรีไซเคิลบางส่วนยังแจกจ่ายให้กับคนยากไร้ในชุมชน เพื่อนำไปขายมีรายได้เลี้ยงตัวเองด้วย

สสส. เปิดโมเดล “ขยะสร้างสุข” บริหารจัดการขยะอย่างมีระบบ thaihealth

นายสุรางค์ กล่าวต่อ อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะสสส.ยังมีขยะเปียกได้จากเศษอาหารจัดการทำปุ๋ยหมัก ใช้เวลาหมักประมาณ 1 เดือนครึ่ง จะได้น้ำหมักชีวภาพนำไปเป็นปุ๋ยให้กับแปลงผักในชุมชน โดยมีการแจกจ่ายไปเพื่อสนับสนุนให้คนปลูกผักบริโภคเอง ซึ่งก่อนหน้านี้ สสส.ได้จัดกิจกรรมอบรมปลูกผักให้กับประชาชนที่สนใจทั้งจัดทำสวนผักแนวตั้งสำหรับบ้านที่พื้นที่จำกัด

ทั้งนี้ The US Green Building Council หรือ USGBC ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้รับรองให้อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ เป็นอาคารประหยัดพลังงาน หรือ LEED (Leadership in Energy & Environmental Design) ในระดับ Platinum ซึ่งถือเป็นรางวัลระดับสูงสุด โดย LEED เป็นมาตรฐานรางวัลที่ได้รับความน่าเชื่อถือที่สุดสำหรับอาคารสีเขียวในระดับโลก นอกจากนี้มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการช่วยประหยัดพลังงาน อาทิ การนำน้ำที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ในห้องน้ำ รดน้ำต้นไม้ ระบบโซล่าร์เซลผลิตพลังงานมาใช้ภายในอาคาร ระบบควบคุมไฟฟ้าแสงสว่างให้เหมาะสมในแต่ละพื้นที

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม