ทต.อุโมงค์ ขับเคลื่อนการสร้างพลเมือง-ดูแลสุขภาพชุมชน

| |
อ่าน : 1,021

ที่มา : สยามรัฐ

ภาพประกอบจากเว็บไซต์ muangnuaupdate.com

ทต.อุโมงค์ ขับเคลื่อนการสร้างพลเมือง-ดูแลสุขภาพชุมชน thaihealth

เทศบาลตำบลอุโมงค์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปผลการดำเนินงานของเครือข่ายมหาวิชชาลัยอุโมงค์สร้างพลเมือง

ที่บ้านสวนกนกกานต์ลำพูน ต.อุโมงค์ อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน นายขยัน วิพรหมชัย นายกสภามหาวิชชาลัยอุโมงค์สร้างพลเมือง เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปผลการดำเนินงานของเครือข่ายมหาวิชชาลัยอุโมงค์สร้างพลเมือง ภายใต้ "โครงการเพิ่มขีดความสามารถชุมชนท้องถิ่นด้านการสร้างพลเมืองและการดูแลสุขภาพชุมชน" มี นายทนงศักดิ์ รัตนโสภณ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์ กล่าวต้อนรับ มีคณะกรรมการสภามหาวิชชาลัยอุโมงค์สร้างพลเมือง เครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมกิจกรรม การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปผลการดำเนินงานของเครือข่ายมหาวิชชาลัยอุโมงค์สร้างพลเมือง เพื่อนำเสนอผลงานวิจัยแต่ละประเด็นของเครือข่ายมหาวิชชาลัยอุโมงค์สร้างพลเมือง โดยนักวิจัยเครือข่ายทั้ง 11 อปท.และนำเสนอผลงานวิจัยของมหามหาวิชชาลัยอุโมงค์สร้างพลเมือง จัดหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 - 31 พฤษภาคม2562 ณ บ้านสวนกนกกานต์ลำพูน ตำบลอุโมงค์อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

โดยเทศบาลตำบลอุโมงค์ อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยสำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สำนัก 3) และศูนย์วิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (ศวช.) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ดำเนินการจัดตั้ง "มหาวิชชาลัยอุโมงค์สร้างพลเมือง" ภายใต้โครงการเพิ่มขีดความสามารถชุมชนท้องถิ่นด้านการสร้างพลเมืองและการดูแลสุขภาพชุมชน ทำหน้าที่เป็นกลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาประชาชนให้ทำหน้าที่พลเมืองที่มีคุณลักษณะ 8 ประการ การพัฒนานวัตกรรมด้านการสร้างพลเมืองและการดูแลสุขภาพชุมชน การพัฒนาและนำใช้เครื่องมือ การสรุปบทเรียนและจัดการความรู้ และการพัฒนานโยบายสาธารณะ รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพให้เกิดผู้นำการเปลี่ยนแปลงในทุกระดับ อันเป็นฐานของการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น

โดยดำเนินการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ภายใต้โครงการเพิ่มขีดความสามารถชุมชนท้องถิ่นด้านการสร้างพลเมืองและการดูแลสุขภาพชุมชน ซึ่งมีสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยสำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สำนัก 3) มีบทบาทหน้าที่ในการเชื่อมประสานกับภาคียุทธศาสตร์ทั้งในภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันวิชาการ และภายใน สสส. เพื่อร่วมกันหนุนเสริมการทำงานของมหาวิชชาลัยอุโมงค์สร้างพลเมืองกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเครือข่ายและภาคีร่วมพัฒนา ในการขับเคลื่อนการสร้างพลเมืองและการดูแลสุขภาพชุมชน รวมถึงการขับเคลื่อนและรณรงค์ให้ไปสู่การอภิวัฒน์ประเทศไทยตามปฏิญญาของเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ประกาศเตือนภัย -
  • ทำ 10 สิ่งนี้ถูกต้อง ช่วยลดโอกาสเสี่ยงติดโควิด-1 - ทำ 10 สิ่งนี้ถูกต้อง ช่วยลดโอกาสเสี่ยงติดโควิด-1
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม