ดื่มนมตามช่วงวัยสำคัญไฉน

| |
อ่าน : 4,198

ที่มา : เดลินิวส์
ภาพโดย สสส.

ดื่มนมตามช่วงวัยสำคัญไฉน thaihealth

เลขคนไทยดื่มนมเฉลี่ยเพียงคนละประมาณ 18 ลิตรต่อคนต่อปี  หรือเพียงสัปดาห์ละ 2 แก้ว เท่ากับครี่งลิตรถือว่าน้อยมากเมื่อเทียบกับคนจีนที่ดื่มนม 38 ลิตรต่อคนต่อปี ชาวญี่ปุ่น ดื่มนม  90 ลิตรต่อคนต่อปี  ขณะที่คนอเมริกันและยุโรปดื่มนมกันมากถึง 274 ลิตรต่อคนต่อปี  ตามหลักโชนาการของการดื่มนม ที่กรมอนามัย แนะนำควรดื่มนมประมาณวันละครึ่งลิตร และนมดื่มได้ทุกช่วงวัย

องค์การอาหารแห่งสหประชาติ (FAO)กำหนดให้วันที่ 1 มิ.ย.ทุกปีเป็นวันดื่มนมโลก ในโอกาสนี้ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้ลงนามความร่วมมือกับ "เครือข่ายนมดีดื่มได้ทุกวัน" กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สมาคมนิสิตเก่าสัตวแพทย์ศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ กรมอนามัย เพื่อส่งเสริมและสร้างความข้าใจเรื่องการดื่มนมที่ถูกต้อง และรณรงค์ให้คนไทยดื่มนมอย่างน้อยวันละ 1-2 แก้วเป็นประจำสม่ำเสมอ

ดื่มนมตามช่วงวัยสำคัญไฉน thaihealth

น.ส.ดุจเดือน ศศะนาวิน รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า การดื่มนมนอกจากจะส่งเสริมสุขภาพที่ดีแล้วยังช่วยขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรโคนมไทย ที่ผ่านมาการผลิตนมในประเทศไทยถูกโจมตีเรื่องคุณภาพและมาตรฐาน แต่มั่นใจได้ว่านมในประเทศไทยมีความปลอดภัย การเลี้ยงโคนมอยู่ภายใต้การดูแลของสัตวบาล แต่ต้องยอมรับการผลิตนมในประเทศยังไม่เพียงพอต่อความต้องการ อย่างไรก็ตามหากมีการส่งเสริมการบริโภคนมที่เพิ่มขึ้น โดยเป้าหมายจะให้คนไทยบริโภคนมเพิ่มขึ้นจาก 18 ลิตร เป็น 25 ลิตรและ 30 ลิตรต่อคนต่อปี ต้องเพิ่มกำลังการผลิต และจะเป็นโอกาสทางอุตสาหกรรมการผลิตนมในประเทศในฐานะที่ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางกลุ่มประเทศเออีซี ซึ่งต้องการบริโภคนมเช่นกัน

นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้อำนวยการสำนักสร้างเสริมวิถี ชีวิตสุขภาวะ สสส. กล่าวว่า สสส. ในฐานะหน่วยงานที่ผลักดันรณรงค์ สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับคนไทยในเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพ การจัดตั้งเครือข่ายรณรงค์ การบริโภคนมนับเป็นครั้งแรก โดยมีจุดมุ่งหมายในการ สนับสนุนให้คนไทยได้ดื่มนมตามความเหมาะสมของแต่ละช่วงอายุนมนอกจากจะมีผลดีต่อสุขภาพยังสามารถดื่มทดแทนเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เครื่องดื่มที่มีปริมาณน้ำตาลเกิน อาทิ  เครื่องดื่มชาและน้ำอัดลม โดยที่ผ่านมาได้มีกิจกรรมรณรงค์ ต่าง ๆ เช่น  กิจกรรมดื่มนมชมบอลที่มีกลุ่มนักศึกษาในสถาบันการศึกษาเป็นกลุ่มเป้าหมายหลัก หรือกิจกรรมปาร์ตี้โนแอลในช่วงเฉลิมฉลองปีใหม่  เป็นต้น

ดื่มนมตามช่วงวัยสำคัญไฉน thaihealth

"ทั้งนี้การบริโภคนมบริโภคได้ตามช่วงวัยทุกวัยมีข้อจำกัด อาทิ นมแม่ดีที่สุดเมื่อแรกเกิดถึง 6 เดือน หลังจากนั้นเสริมด้วยนมวัว ในช่วงวัยเด็กกินนมวันละ 2 แก้ว และดื่มเป็นประจำจนกระทั่งสูงวัยซึ่งในวัยนี้ควรเลือกดื่มนมพร่องมันเนย และต้องระมัดระวังผลิตภัณฑ์จากนม เช่นนมเปรี้ยว มีน้ำตาลสูงมาก หลังจากนี้จะสื่อสารเรื่องการบริโภคนมที่ถูกต้อง เช่น นมโรงเรียนไม่มีปัญหาเรื่องการขนส่ง แต่ยังพบว่าขาดการสื่อสารที่ดีกับเด็ก ทำให้เด็กละเลยที่จะดื่มคงต้องฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง"

นพ.ไพโรจน์ กล่าวต่อว่า ที่ผ่านมา กรมอนามัยส่งเสริมการดื่มนมเพื่อเพิ่มความสูง แต่ปัจจุบันพบว่าคนไทยอ้วนขึ้นจึงต้องเปลี่ยนสโลแกนรณรงค์ใหม่คือสูงสมวัย และนมก็เป็นอาหารที่เหมาะสมเพราะนมมีแคลเซียม ช่วยการเจริญเติบโตของกระดูก ทำให้สูงขึ้นดั่งเช่นที่ประเทศญี่ปุ่นทำแล้วประสบความสำเร็จ คนญี่ปุ่นสูงขึ้น

ดื่มนมตามช่วงวัยสำคัญไฉน thaihealth

ด้าน อ.สง่า ดามาพงษ์ ที่ปรึกษากรมอนามัยและผู้ทรงคุณวุฒิ สสส. กล่าวเสริมว่า นมเป็นอาหารที่ให้แคลเซียมสูงและร่างกายนำแคลเซียมไปใช้ได้มากกว่าการรับประทานแคลเซียมที่เป็นเม็ด ที่ราคาต่อเม็ดอยู่ที่ประมาณ 40 บาท เพราะในนมมีวิตามินดีช่วยดูดซึมนำแคลเซียมไปบำรุงกระดูกได้ และกระดูกที่แข็งแรงจะมีผลเมื่อสูงวัยไม่เป็นโรคกระดูกเสื่อมในอนาคต เช่นเดียวกับการกินผักใบเขียวซึ่งมีแคลเซียมเช่นเดียวกัน แต่จะกินให้ได้เท่ากับนม 1-2 แก้วต้องบริโภคผักถึง 4 ทัพพี ดังนั้นการดื่มนมทำให้ร่างกายได้แคลเซียมสูงสุด

ดื่มนมตามช่วงวัยสำคัญไฉน thaihealth

นายวิเชียร ผลวัฒนสุข ประธานเครือข่ายนมดีทุกวัยดื่มได้ทุกวัน กล่าวว่า ผลสำรวจพฤติกรรมการดื่มนมของคนไทยประจำปี 2562 โดยสวนดุสิตโพล  พบว่าปัจจุบันเยาวชนไทยอายุ 13-20 ปี มีการบริโภคนมลดลงกว่าครึ่งจากสัดส่วน 89% เหลือเพียง 44% เมื่อเทียบกับเด็กวัยอนุบาลและประถมศึกษา ส่วนในกลุ่มผู้สูงวัย 60 ปีขึ้นไปนั้น พบว่ามีสัดส่วนที่ ไม่ดื่มนมโคเลยถึง 1 ใน 4 จากผู้ที่เข้าร่วมการสำรวจ โดยกลุ่มผู้ที่ไม่บริโภคนมโคนั้นหันไปดื่มนมถั่วเหลือง 43% เครื่องดื่มกาแฟ 22% และนมเปรี้ยว 14% ตามลำดับ โดยสาเหตุหลักเกิดจากความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการดื่มนมและความไม่มั่นใจในคุณภาพของน้ำนมโค

เรื่องของการดื่มนมส่งผลต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตคนไทยในอนาคต

...นมยังเป็นอาหารชั้นดีที่ต้องดื่มทุกวัน

ดื่มนมตามช่วงวัยสำคัญไฉน thaihealth

ดื่มนมตามช่วงวัยสำคัญไฉน thaihealth

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ทางออนไลน์ -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • ประกาศรายชื่อผู้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายโครงการ ประจำปี 2564 -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม