สร้างจิตอาสา ช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน

| |
อ่าน : 1,159

ที่มา : กระทรวงสาธารณสุข

สร้างจิตอาสา ช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน thaihealth

แฟ้มภาพ

กระทรวงสาธารณสุข ร่วมภาคีเครือข่ายอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานและการใช้เครื่องฟื้นคืนคลื่นไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติแก่จิตอาสาพระราชทานและประชาชน 10 ล้านคนทั่วประเทศ มีทัศนคติที่ดี และมีความรู้ในการช่วยชีวิตผู้ที่มีภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันได้อย่างถูกต้อง เพิ่มโอกาสการรอดชีวิตจากร้อยละ 2 เป็นร้อยละ 40 

นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่า กระทรวงสาธารณสุข ได้ให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง นำโดยผู้ว่าราชการจังหวัด และสำนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด จัดอบรมจิตอาสาพระราชทาน และประชาชน ทั่วประเทศ 10 ล้านคน ให้มีความรู้ในการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานและการใช้เครื่องฟื้นคืนคลื่นไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ ซึ่งหากผู้ที่มีภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน (Sudden Cardiac Arrest) ได้รับการช่วยฟื้นคืนชีพอย่างถูกต้อง รวดเร็ว จะช่วยเพิ่มโอกาสการรอดชีวิตจากร้อยละ 2 เป็นร้อยละ 40 รวมทั้ง จัดอบรมบุคลากรในหน่วยงานต่าง ๆ  เช่น ครูพลศึกษาในโรงเรียน มหาวิทยาลัย ทหาร ตำรวจ บุคลากรในโรงพยาบาล เพื่อเป็นครู ก. เป็นวิทยากรอบรมประชาชน และอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขที่มีกว่า 1 ล้านคน เป็นการขับเคลื่อนโครงการ  “ฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานแก่ประชาชน” ตามที่ได้รับการมอบหมายจากที่ประชุมศูนย์อำนวยการใหญ่ จิตอาสาพระราชทาน 904 ให้เป็นผู้ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการให้คนไทย 10 ล้านคนมีความรู้ช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน และคนไทยมากกว่า 3.5 ล้านคน หรือ 1 ใน 20 สามารถปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานและใช้เครื่องฟื้นคืนคลื่นไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ (Automated External Defibrillator : AED) ได้

นายแพทย์สุขุมกล่าวต่อว่า ผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันหากได้รับการช่วยฟื้นคืนชีพอย่างถูกต้อง ภายใน 4 นาที ประกอบ กับการใช้เครื่องฟื้นคืนคลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ ก็จะเพิ่มโอกาสการรอดชีวิตจากภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันได้ โดยเมื่อพบคนหมดสติ ให้ปลุกเรียกด้วยเสียงที่ดังและตบไหล่ทั้งสองข้าง หากไม่รู้สึกตัว ไม่หายใจ ให้โทรแจ้งสายด่วน 1669 พร้อมทำการช่วยเหลือฟื้นคืนชีพทันที และใช้เครื่อง AED ตามคำแนะนำ โดยขณะใช้เครื่องห้ามสัมผัสตัวผู้ป่วย ทำต่อเนื่องจนกว่าทีมกู้ชีพจะมาถึง และเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562 กระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้จัดฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR) สำหรับประชาชน นักเรียน นักศึกษา เพื่อเฉลิมพระเกียรติและร่วมแสดงความจงรักภักดี ในระหว่างวันที่ 1 ถึง 3 มิถุนายน 2562 ซึ่งขณะนี้มีประชาชนลงทะเบียนเข้ารับฝึกอบรมแล้วกว่า 300 คน สำหรับผู้ที่ผ่านการอบรมจะได้รับประกาศนียบัตร โดยผู้ที่สนใจสามารถขอเข้ารับการฝึกอบรมได้ตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณท้องสนามหลวง ฝั่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ บูธ ที่ 45-50 

ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ได้จัดทำหลักสูตรมาตรฐานสอนการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) และการใช้เครื่องฟื้นคืนคลื่นหัวใจอัตโนมัติที่เหมาะสมสำหรับใช้อบรมประชาชน รวมทั้งทำสื่อการเรียนการสอน วิดีทัศน์ และคู่มือสำหรับประชาชนในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินที่มีภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันด้วยการใช้เครื่องฟื้นคืนคลื่นหัวใจอัตโนมัติ สามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://www.niems.go.th

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ประกาศสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผล กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา - ชีวิตดีเริ่มที่เรา
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม