ชาว "โพธาราม" รวมใจสร้างพื้นที่สุขภาวะ

| |
อ่าน : 6,271

ที่มา : สยามรัฐ

ภาพโดย สสส.

ชาว

เมื่อเร็ว ๆ นี้ สำนักส่งเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ สำนัก 5 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้จัดกิจกรรมพาคณะกรรมการบริหารแผนคณะฯ ลงพื้นที่ศึกษาดูงานในพื้นที่เทศบาล เมืองโพธาราม จ.ราชบุรี ภายใต้การขับเคลื่อน "โครงการพัฒนาพื้นที่ และวิถีชีวิตสุขภาวะในปี 2557-2558" จนกลายเป็นพื้นที่ออกกำลังกายของคนทุกเพศทุกวัยในเมืองโพธารามและอำเภอใกล้เคียง

ชาว

เริ่มต้นด้วยการปล่อยขบวนทีมนักปั่นจากชมรมจักรยานโพธาราม...เมืองคนสวยมาช่วยกันปั่น ตั้งแต่ถนนหน้าอำเภอมุ่งหน้าไปยังร้าน 'Do นม' ณ ชุมชนตลาดบน โดยมี คุณปรีชา ระเวก รองประธาน ชมรมอย่าลืม...โพธาราม รอต้อนรับ พร้อมเล่าให้ฟังว่า ร้านแห่งนี้เป็นจุดนัดพบของนักท่องเที่ยวและยังเป็นจุดแรกที่เชื่อมเครือข่ายการทำงานในโครงการจนเกิดเป็นชมรมและกลุ่มบุคคลต่าง ๆ ที่ทำงานร่วมกับเครือข่าย 10 ชุมชน ได้มาร่วมขับเคลื่อนกับกลุ่มอรุณอินสยาม (บางกอกฟอรั่ม ในอดีต) ภายใต้การสนับสนุนของ สสส. เพื่อฟื้นฟูพื้นที่และกิจกรรมสุขภาวะ

ชาว

นายสวัสดิ์ จังพานิช นากยกเทศมนตรีเมืองโพธาราม กล่าวถึงผลจากการจัดกิจกรรมสุขภาวะด้วยการปั่นจักรยานว่า หลังจากการขับเคลื่อนงานร่วมกันในทุกภาคส่วนส่งผลให้เกิดการร่วมคิด ร่วมทำสิ่งต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม เกิดเครือข่ายกิจกรรมสุขภาวะในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง เกิดกิจกรรมอาสา เช่น ปั่นไปเลี้ยงอาหารผู้สูงอายุ เลี้ยงอาหารเด็กตาพิการ ทอดผ้าป่าเพื่อสร้างอาคารที่พักให้ผู้สูงอายุที่ถูกทอดทิ้งที่บ้านพักคนชรา ทำความสะอาดสะพานและพื้นที่สาธารณะ เป็นต้น นอกจากนี้ยังเชื่อมกิจกรรมไปยังโรงเรียนต่าง ๆ เช่น ซ่อมจักรยานให้นักเรียน อบรมกฎจราจรเพื่อการปั่นอย่างปลอดภัย รับบริจาคจักรยานแก่นักเรียนยากจน จัดทำเส้นทางปลอดภัยสำหรับการปั่น เป็นต้น

ชาว

คุณอัญชัญ แกมเชย ผู้จัดการโครงการฯ ให้ความเห็นเสริมว่า โครงการนี้มีกลไกการขับเคลื่อนภายใต้ความเชื่อที่ว่า เมืองต้องขับเคลื่อนด้วยพลเมือง เพราะพลเมืองเป็นองค์ประกอบสำคัญในการสร้าง เมืองสุขภาวะ ในช่วงเริ่มต้นโครงการจึงเริ่มจากการสำรวจทุนทางสังคม เริ่มจากการเข้าไปรู้จักกับกลุ่มคน 'ชมรมอย่าลืม...โพธาราม' พูดคุยกับผู้นำชุมชน ตั้งวงเปิดใจกันหลายครั้ง ขอความร่วมมือไปยังเทศบาลเมืองโพธารามเพื่อร่วมกันพัฒนาเมืองสุขภาวะ โดยกลุ่มผู้นำจิตอาสาจากการใช้จักรยานเก่าที่มีตั้งเป็น 'ชมรมจักรยานโพธาราม...เมืองคนสวยมาช่วยกันปั่น' และทำให้เกิด 'ชมรมลีลาศ' ตามมา

ชาว

ส่วนประธานชมรมจักรยานโพธาราม...เมืองคนสวยมาช่วยกันปั่น รต.ไชยพงศ์ จิรพฤฒิศิริ เล่าให้ฟังว่า กิจกรรมปั่นจักรยานทำให้สุขภาพสมาชิกจาก 10 ชุมชนแข็งแรงขึ้น หลายคนที่มีโรคประจำตัวอาการของโรคก็ดีขึ้น เช่น คุณอนงค์ เป็นโรค SLE หรือโรคแพ้ภูมิตัวเอง เมื่อก่อนต้องกินยาวันละหลายเม็ดก็สามารถลดเหลือ วันละ 2 เม็ด และไม่มีอาการข้อบวม เขาจึงชวนคนในบ้านออกมาปั่นจักรยานด้วยกันจนหลานสาวได้เป็นนักแข่งจักรยาน ส่วนคุณชูชาติเคยเกิดอุบัติเหตุทำให้ปวดหลังมาอย่างต่อเนื่อง จนวันหนึ่งได้มาร่วมปั่นจักรยานและพบว่าจู่ ๆ อาการปวดหลังก็หายไป จึงได้ชวนทุกคนในครอบครัวออกมาปั่นร่วมกัน

"กิจกรรมเหล่านี้ทำให้เกิดความสัมพันธ์ที่เหนียวแน่น ได้พบเจอกันบ่อย ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน หลายคนพูดตรงกันว่าชมรมจักรยานฯ เป็นเหมือนครอบครัวใหญ่ สมาชิกมีความผูกพันกัน นอกจากจะได้สุขภาพร่างกายที่ดีแล้ว ยังได้สุขภาพจิตใจที่ดีตามมาด้วย" รต.ไชยพงศ์ เล่า

ชาว

เช่นเดียวกับ คุณอัจฉรา จำปาทอง ประธานชมรมลีลาศ ที่บอกว่า ได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มอรุณอินสยาม แล้วเทศบาลเมืองโพธารามรับไม้สนับสนุนต่อกระทั่งตอนนี้ชมรมสามารถยืนหยัดได้ด้วยตัวเอง จากสมาชิกประมาณ 30 คน มีสมาชิกในกลุ่มยืนยันว่า เคยป่วยเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ ผ่านการรับเคมีบำบัดมาแล้ว 9 ครั้ง ซึ่งครั้งที่ 7 เริ่มแพ้เคมีจนได้เข้าชมรมลีลาศ เมื่อเข้ารับเคมีบำบัดครั้งที่ 9 หมอบอกว่าจะไม่ให้ยาแต่ให้กินอาหารเป็นยา ออกกำลังกาย ทำจิตใจให้เข้มแข็ง สัก 3 อาทิตย์ หลังจากนั้นเมื่อกลับไปตรวจหมอจึงบอกว่าผลเลือดเข้าสู่สภาวะปกติแล้ว น่าแปลกมากเพียงการเต้นลีลาศเปลี่ยนความโชคร้ายให้กลายเป็นดี มีร่างกายและจิตใจที่สดชื่น

ชาว

ในส่วนของหน่วยงานหลักที่สนับสนุนโครงการอย่าง สสส. รศ.นพ.ปัญญา ไข่มุก ประธานกรรมการบริหารแผนคณะที่ 5 สสส. กล่าวว่า สสส. มีหน้าที่ส่งเสริมให้คนไม่เจ็บป่วยหรือเป็นคนปกติให้นานที่สุดเท่าที่จะทำได้ สิ่งที่โครงการได้ทำนั้นสอดคล้องกับเป้าหมายของ สสส. คือส่งเสริมให้คนมีสุขภาพดีในทุกมิติ ทั้งร่างกาย จิตใจ สังคม และปัญญา เพราะเมื่อมีคนป่วย 50% ขึ้นอยู่กับการรักษา อีก 50% ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมการใช้ชีวิต ทั้งกินดี อยู่ดี ไม่เครียด และออกกำลังกาย จากการลงพื้นที่ครั้งนี้เห็นได้ว่า อ.โพธาราม มีจุดสำคัญที่จะเป็นต้นแบบเกิดพลังชุมชนให้คนลุกมาดูแลตัวเองจากการที่มีกลุ่มผู้นำต่าง ๆ มีวิสัยทัศน์ที่ร่วมสร้างสุขภาวะให้ประชาชน ซึ่งตรงนี้เองจะทำให้ภาคีเครือข่ายต่าง ๆ ทำงานง่ายขึ้นจนนำไปสู่ความยั่งยืนอย่างแท้จริง

ชาว

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • ประกาศรายชื่อผู้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายโครงการ ประจำปี 2564 -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม