บุหรี่เสี่ยงมะเร็งสารพัดชนิดทั้งคนสูบและผู้ใกล้ชิด

| |
อ่าน : 1,329

ที่มา :  สำนักข่าวไอ.เอ็น.เอ็น.

บุหรี่เสี่ยงมะเร็งสารพัดชนิดทั้งคนสูบและผู้ใกล้ชิด thaihealth

แฟ้มภาพ

บุหรี่ เป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดโรคมะเร็ง  โดยเฉพาะมะเร็งปอดที่มีแนวโน้มอัตราการเสียชีวิตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า เป็นที่ทราบกันดีว่าวันที่ 31 พฤษภาคมของทุกปีเป็น“วันงดสูบบุหรี่โลก”ถึงแม้จะมีการรณรงค์ให้ประชาชนเห็นถึงโทษและพิษภัยของบุหรี่อย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลานานหลายปี แต่ปัจจุบันบุหรี่ก็ยังคงเป็นปัญหาสำคัญ ทั้งทางด้านสาธารณสุข เศรษฐกิจ และสังคมของหลายประเทศทั่วโลก จากสถิติขององค์การอนามัยโลกรายงานว่าทั่วโลกมีผู้เสียชีวิตจากการสูบบุหรี่มากกว่า 7 ล้านคนต่อปี ในจำนวนนี้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า 890,000 คน มาจากการสัมผัสควันบุหรี่มือสอง โดยส่วนใหญ่จะพบในกลุ่มประเทศที่มีรายได้ต่ำถึงปานกลาง สำหรับประเทศไทยบุหรี่ถือเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญต่อการเกิดโรคมะเร็งซึ่งเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 1 ของประเทศไทย โดยเฉพาะมะเร็งปอดที่มีแนวโน้มอัตราการเสียชีวิตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันข้อมูลจากทะเบียนมะเร็งประเทศไทย รายงานว่าแต่ละปีจะพบผู้ป่วยมะเร็งปอดรายใหม่ 15,288 คน เป็นเพศชาย 9,779 คน และเพศหญิง 5,509 คน

นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ กล่าวว่า บุหรี่และควันบุหรี่ประกอบไปด้วยสารเคมีกว่า 7,000 ชนิด โดยในจำนวนนี้เป็นสารก่อมะเร็งประมาณ 70 ชนิด บุหรี่จึงเป็นสาเหตุสำคัญในการเกิดโรคมะเร็งซึ่งไม่เพียงแค่มะเร็งปอดเท่านั้นแต่ยังเป็นสาเหตุให้เกิดมะเร็งชนิดอื่น ๆ เช่น มะเร็งกล่องเสียง มะเร็งช่องปาก มะเร็งลำคอ มะเร็งหลอดอาหารมะเร็งไตมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ และมะเร็งลำไส้ใหญ่อีกด้วย นอกจากบุหรี่จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้ที่สูบแล้ว จากการศึกษาที่ผ่านมาสามารถยืนยันได้ว่าผู้ที่ไม่ได้สูบบุหรี่แต่ได้รับควันบุหรี่จากคนรอบข้าง (ควันบุหรี่มือสอง) เข้าสู่ร่างกายก็จะได้รับผลกระทบต่อร่างกายเช่นเดียวกัน โดยเฉพาะในเด็กที่ได้รับควันบุหรี่มือสองจะเพิ่มโอกาสเสี่ยงเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลือง มะเร็งเม็ดเลือดขาวและยังเสี่ยงเป็นเนื้องอกในสมองอีกด้วย

จากข้อมูลดังกล่าวจะเห็นได้ว่าการสูบบุหรี่เป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดโรคมะเร็ง อย่างไรก็ตามสามารถร่วมกันป้องกันได้ ซึ่งจะส่งผลให้ลดอุบัติการณ์การเกิดโรคและอัตราการเสียชีวิตอันเนื่องมาจากบุหรี่ ดังนั้น จึงควรมีการรณรงค์ให้ความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องอย่างต่อเนื่องแก่ประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนเพื่อกระตุ้นให้เกิดผลสำเร็จในการเลิกบุหรี่อย่างเป็นรูปธรรม

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม