รณรงค์ปฏิบัติตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติ ป้องกันโรคได้

| |
อ่าน : 1,950

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ

รณรงค์ปฏิบัติตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติ ป้องกันโรคได้ thaihealth

สสจ.เลย รณรงค์ให้ชาวเลยปฏิบัติตนตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติ

นายปรีดา วรหาร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย กล่าวว่า วันที่ 28 พฤษภาคม ของทุก ๆ ปีเป็นวันสุขบัญญัติแห่งชาติ จึงขอเชิญชวนประชาชนได้ปฏิบัติตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติ ๑๐ ประการ เพื่อป้องกันโรคภัยที่สามารถป้องกันได้ เนื่องจากปัญหาสุขภาพอนามัยเป็นปัญหาสำคัญที่มีผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจและสังคม ทั้งส่วนบุคคล ครอบครัว ชุมชน และประเทศชาติ โดยเริ่มปลูกฝังตั้งแต่อยู่ในวัยเรียน หรือกระทั่งตั้งแต่เด็ก ๆ เพื่อให้เด็กมีความรู้ ความเข้าใจ และปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมตามวัย เพื่อให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีสุขภาพดี สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ถือเป็นการสร้างสุขภาพที่ใช้งบลงทุนน้อย แต่ส่งผลระยะยาว ดังนั้น จึงเชิญชวนประชาชนได้ปฏิบัติตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติ ๑๐ ประการดังนี้ ประการที่ ๑ ดูแลรักษาร่างกายและของใช้ให้สะอาด ประการที่ ๒ รักษาฟันให้แข็งแรงและแปรงฟันทุกวันอย่างถูกต้อง ประการที่ ๓ ล้างมือให้สะอาดก่อนกินอาหารและหลังขับถ่าย ประการที่ ๔ กินอาหารสุก สะอาด ปราศจากสารอันตราย และหลีกเลี่ยงอาหารรสจัด สีฉูดฉาด ประการที่ ๕ งดสูบบุหรี่ สุรา สารเสพติด การพนัน และการส่ำส่อนทางเพศ ประการที่ ๖ สร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวให้อบอุ่น ประการที่ ๗ ป้องกันอุบัติภัยด้วยการไม่ประมาท ประการที่ ๘ ออกกำลังกายสม่ำเสมอ และตรวจสุขภาพประจำปี ประการที่ ๙ ทำจิตใจให้ร่าเริงแจ่มใสอยู่เสมอ ประการที่ ๑๐ มีสำนึกต่อส่วนรวม ร่วมสร้างสรรค์สังคม หากประชาชนทุกคนปฏิบัติได้ตามหลัก สุขบัญญัติแห่งชาติ ๑๐ ประการ อย่างสม่ำเสมอและถูกต้อง เหมาะสม ก็จะไม่เจ็บป่วยด้วยโรคที่สามารถป้องกันได้ หากมีข้อสงสัย สามารถปรึกษา/สอบถามเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพได้ที่ สถานบริการสาธารณสุข ใกล้บ้านท่าน

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม