"หลักสูตรควายไทย" ฟื้นฟูรากเหง้าใน ต.ขุนทอง

| |
อ่าน : 4,389

ที่มา : เว็บไซต์ thaihealthycommunity.org

ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ

'หลักสูตรควายไทย' ฟื้นฟูรากเหง้าใน ต.ขุนทอง thaihealth

“หลักสูตรควายไทย” ฟื้นฟูรากเหง้าชุมชน ในแบบของตำบลขุนทอง

“ควาย” สัตว์คู่บ้านคู่เมืองที่อยู่คู่กับสังคมไทยมาอย่างยาวนาน ผูกพันกับวิถีชีวิตของคนไทยในทุกขั้นทุกตอนมาตั้งแต่อดีต แต่ด้วยความเจริญและเทคโนโลยีที่เริ่มเข้าถึงท้องถิ่นมากขึ้น บทบาทของควายไทยจึงค่อย ๆ เลือนหายไปจากวิถีชุมชนทีละน้อย และอาจจะหายไปอย่างแท้จริง หากชาวไทยยังไม่ลุกขึ้นมาอนุรักษ์วิถีควายไทย ให้ย้อนคืนสู่ชุมชน

จำนวนควายไทยที่เริ่มน้อยลงอย่างน่าใจหาย ทำให้หลายฝ่ายต้องเริ่มตระหนักถึงการอนุรักษ์ควายไทยอย่างจริงจัง จนเกิดเป็น “หลักสูตรควายไทย” ของโรงเรียนบ้านหนองหว้าเอน ต.ขุนทอง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา อีกหนึ่งความพยายามในการอนุรักษ์ควายไทยให้กลับมามีส่วนร่วมในวิถีชีวิตของคนไทยอีกครั้ง

หลักสูตรควายไทย เปิดสอนตลอดภาคการศึกษารวม 40 ชม. มีทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ สอนกันตั้งแต่ระดับอนุบาลขึ้นมาจนถึงมัธยม เริ่มตั้งแต่ให้เด็กหัดวาดรูปควาย หัดเลียนเสียงควาย ปั้นดินเหนียวเป็นรูปควาย จนมาถึงการทำปุ๋ยจากมูลควาย และการลงมือไถนาในพื้นที่จริง เพื่อให้เด็กได้ซึมซับถึงภูมิปัญญาและวีถีชีวิตในอดีต ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้จริงในปัจจุบัน

บ้านหนองหว้าเอน ถือเป็นฟาร์มเลี้ยงควายที่ใหญ่แห่งหนึ่ง มีควายของชาวบ้านที่เลี้ยงรวมกันทั้งหมดราว ๆ 500 ตัว และจะเพิ่มจำนวนมากขึ้นทุกปี เพื่อสืบสานวิถีชีวิตอันดีงามของสังคมให้คงอยู่ต่อไป เพราะแม้ว่าเทคโนโลยีอย่างเครื่องไถนา จะเข้ามาลดบทบาทของควายไทยไป แต่ก็มีคนอีกไม่น้อย ที่ยังคงหลงใหลและต้องการการไถนาด้วยควายอยู่

 “วันอนุรักษ์ควายไทย” ในทุก ๆ วันที่ 14 พฤษภาคม ของทุกปี จึงถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อให้ชนชาวไทยได้ตระหนักถึงการอนุรักษ์สายสัมพันธ์ของ “คน” และ “ควาย” ไม่ใช่แค่การรักษาวัฒนธรรมเดิม ๆ ให้คงอยู่ แต่เป็นการสืบทอดภูมิปัญญาอันทรงคุณค่าของคนรุ่นเก่าไว้ ให้คงอยู่ต่อไปอีกนานเท่านาน ตราบจนชั่วลูกชั่วหลานนั่นเอง

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม