ปลื้มคนอยากร่วม "โครงการธนาคารเวลา"

| |
อ่าน : 2,493

ที่มา : มติชน

ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ

ปลื้มคนอยากร่วม 'โครงการธนาคารเวลา' thaihealth

กรมกิจการผู้สูงอายุปลื้มคนอยากร่วมโครงการธนาคารเวลา

นางไพรวรรณ พลวัน อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เปิดเผยความคืบหน้าโครงการธนาคารเวลาสำหรับการดูแลผู้สูงอายุของประเทศไทย "ออมเวลา ปันสุข" ว่า หลังจากที่ ผส.ได้ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ภาคีเครือข่าย และชุมชน ดำเนินการโครงการธนาคารเวลาฯ นำร่อง 42 พื้นที่ใน 28 จังหวัด ตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมา ได้รับความสนใจทั้งผู้รับบริการและการสมัครเป็นจิตอาสาให้บริการ มีผู้สูงอายุมารับบริการกว่า 2,300 คน และมีจิตอาสาให้บริการประมาณ 2,000 คน กิจกรรมส่วนใหญ่เป็นงานบริการเบื้องต้น เช่น พาผู้สูงอายุไปพบแพทย์ ออกกำลังกาย จ่ายตลาด ร่วมกิจกรรมในชุมชน ทำความสะอาดที่พักให้ ซ่อมแซมอุปกรณ์ในบ้าน เป็นต้น ผู้ให้บริการบางคนไปทำโดยไม่ต้องการผลตอบแทน ขณะที่บางคนก็อยากให้มีคนมาดูแลกรณีจำเป็น ซึ่งสัปดาห์หน้าจะมีการสรุปแนวทางต่าง ๆ ทั้งหมด เพื่อจัดวางระบบให้มีความชัดเจนและขยายผลโครงการในปีหน้า

อธิบดี ผส. กล่าวด้วยว่า มีหลายชุมชนใน จ.ขอนแก่น และเชียงใหม่สอบถามกันเข้ามาไม่น้อย ว่าอยากจะจัดทำโครงการธนาคารเวลา ขณะนี้ ผส.ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำข้อมูลการถอดบทเรียนจากพื้นที่นำร่องต่าง ๆ รวมถึงข้อมูลวิชาการมาจัดทำเป็นคู่มือการจัดตั้งโครงการธนาคารเวลาฯ รวมทั้งจัดทำสมุดฝากเวลา และใบสมัครจิตอาสาเข้าร่วมโครงการ สามารถเข้าไปศึกษาได้ที่เว็บไซต์ ผส. www.dop.go.th ทั้งนี้ การดำเนินโครงการขึ้นอยู่กับความพร้อมและความเข้มแข็งของชุมชนด้วย ซึ่งต้องผ่านการสำรวจและประเมิน จากนั้นจะมีการจัดอบรมให้ความรู้ในการดำเนินโครงการ

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการสถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ -
  • ประกาศเตือนภัย -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม