ปลื้มคนอยากร่วม "โครงการธนาคารเวลา"

| |
อ่าน : 1,867

ที่มา : มติชน

ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ

ปลื้มคนอยากร่วม 'โครงการธนาคารเวลา' thaihealth

กรมกิจการผู้สูงอายุปลื้มคนอยากร่วมโครงการธนาคารเวลา

นางไพรวรรณ พลวัน อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เปิดเผยความคืบหน้าโครงการธนาคารเวลาสำหรับการดูแลผู้สูงอายุของประเทศไทย "ออมเวลา ปันสุข" ว่า หลังจากที่ ผส.ได้ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ภาคีเครือข่าย และชุมชน ดำเนินการโครงการธนาคารเวลาฯ นำร่อง 42 พื้นที่ใน 28 จังหวัด ตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมา ได้รับความสนใจทั้งผู้รับบริการและการสมัครเป็นจิตอาสาให้บริการ มีผู้สูงอายุมารับบริการกว่า 2,300 คน และมีจิตอาสาให้บริการประมาณ 2,000 คน กิจกรรมส่วนใหญ่เป็นงานบริการเบื้องต้น เช่น พาผู้สูงอายุไปพบแพทย์ ออกกำลังกาย จ่ายตลาด ร่วมกิจกรรมในชุมชน ทำความสะอาดที่พักให้ ซ่อมแซมอุปกรณ์ในบ้าน เป็นต้น ผู้ให้บริการบางคนไปทำโดยไม่ต้องการผลตอบแทน ขณะที่บางคนก็อยากให้มีคนมาดูแลกรณีจำเป็น ซึ่งสัปดาห์หน้าจะมีการสรุปแนวทางต่าง ๆ ทั้งหมด เพื่อจัดวางระบบให้มีความชัดเจนและขยายผลโครงการในปีหน้า

อธิบดี ผส. กล่าวด้วยว่า มีหลายชุมชนใน จ.ขอนแก่น และเชียงใหม่สอบถามกันเข้ามาไม่น้อย ว่าอยากจะจัดทำโครงการธนาคารเวลา ขณะนี้ ผส.ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำข้อมูลการถอดบทเรียนจากพื้นที่นำร่องต่าง ๆ รวมถึงข้อมูลวิชาการมาจัดทำเป็นคู่มือการจัดตั้งโครงการธนาคารเวลาฯ รวมทั้งจัดทำสมุดฝากเวลา และใบสมัครจิตอาสาเข้าร่วมโครงการ สามารถเข้าไปศึกษาได้ที่เว็บไซต์ ผส. www.dop.go.th ทั้งนี้ การดำเนินโครงการขึ้นอยู่กับความพร้อมและความเข้มแข็งของชุมชนด้วย ซึ่งต้องผ่านการสำรวจและประเมิน จากนั้นจะมีการจัดอบรมให้ความรู้ในการดำเนินโครงการ

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • การรับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • ร่วมตอบแบบสอบถาม เรื่องการวิ่งเพื่อสุขภาพ -
  • NO Gift Policy งดรับของขวัญ -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม