ประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 10

| |
อ่าน : 1,113

ที่มา : แฟนเพจ สช. สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

ภาพประกอบจากแฟนเพจ สช. สำนักงานคณะกรมการสุขภาพแห่งชาติ

ประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 10  thaihealth

จัดประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 10 

ประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 10 ครั้งที่ 1/2562 เวทีวันนี้ได้รับเกียรติจากท่านผู้ตรวจเขต 10 นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร และคณะกรรมการทุกฝ่ายเข้าร่วมออกแบบการบูรณาการงาน และ รับฟัง นพ.วินัย ลีสมิทธิ์ ประเมินการทำงานกขป. เขต 10 หลังจากนั้น นพ.พิทักษ์วัชระ ประธาน กขป.เขต 10 วางเป้าหมายการดำเนินงานของ กขป. ปี 3 โดยจะเน้นการทำงานไปเรียนรู้ไปช่วยเคลื่อนงานขาขึ้นและขาเคลื่อนของ กขป. เน้นผลักดันไปสู่ระดับอำเภอ โดยมีการนำเสนอแผนให้ผู้ว่าทราบ เน้นเชื่ิอมงานกับ พชอ. อปท. และเพิ่มทีมทำงานแต่ละประเด็นของทั้ง 5 จังหวัดเพื่อร่วมเป็นกลุ่มขับเคลื่อนงานทั้ง 4 ประเด็นของทั้ง 5 จังหวัด ช่วงบ่ายทีมเลขานำเสนอผลงานความก้าวหน้า ได้แก่ 1.ประเด็นขยะและสิ่งปฎิกูล 2.ประเด็นการลดอุบัติเหตุ 3.ประเด็นเกษตรอินทรีย์ และ 4.ประเด็นการพัฒนาเด็กประถมวัย

เวทีนี้ปิดการประชุมด้วยการนำเสนอภาพรวมการทำงานและเชื่อมงานระหว่างกจป.สมัชชาสุขภาพ พชอ. และธรรมนูญตำบล

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ทางออนไลน์ -
  • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
  • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
  • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
  • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
  • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
  • ประกาศรายชื่อผู้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายโครงการ ประจำปี 2564 -
  • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
  • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • ประกาศเตือนภัย -
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม