ประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 10

| |
อ่าน : 648

ที่มา : แฟนเพจ สช. สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

ภาพประกอบจากแฟนเพจ สช. สำนักงานคณะกรมการสุขภาพแห่งชาติ

ประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 10 thaihealth

จัดประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 10 

ประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 10 ครั้งที่ 1/2562 เวทีวันนี้ได้รับเกียรติจากท่านผู้ตรวจเขต 10 นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร และคณะกรรมการทุกฝ่ายเข้าร่วมออกแบบการบูรณาการงาน และ รับฟัง นพ.วินัย ลีสมิทธิ์ ประเมินการทำงานกขป. เขต 10 หลังจากนั้น นพ.พิทักษ์วัชระ ประธาน กขป.เขต 10 วางเป้าหมายการดำเนินงานของ กขป. ปี 3 โดยจะเน้นการทำงานไปเรียนรู้ไปช่วยเคลื่อนงานขาขึ้นและขาเคลื่อนของ กขป. เน้นผลักดันไปสู่ระดับอำเภอ โดยมีการนำเสนอแผนให้ผู้ว่าทราบ เน้นเชื่ิอมงานกับ พชอ. อปท. และเพิ่มทีมทำงานแต่ละประเด็นของทั้ง 5 จังหวัดเพื่อร่วมเป็นกลุ่มขับเคลื่อนงานทั้ง 4 ประเด็นของทั้ง 5 จังหวัด ช่วงบ่ายทีมเลขานำเสนอผลงานความก้าวหน้า ได้แก่ 1.ประเด็นขยะและสิ่งปฎิกูล 2.ประเด็นการลดอุบัติเหตุ 3.ประเด็นเกษตรอินทรีย์ และ 4.ประเด็นการพัฒนาเด็กประถมวัย

เวทีนี้ปิดการประชุมด้วยการนำเสนอภาพรวมการทำงานและเชื่อมงานระหว่างกจป.สมัชชาสุขภาพ พชอ. และธรรมนูญตำบล

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การประชุมส่งเสริมการเดิน และการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน ครั้งที่ 7 -
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม