ประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 10

| |
อ่าน : 800

ที่มา : แฟนเพจ สช. สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

ภาพประกอบจากแฟนเพจ สช. สำนักงานคณะกรมการสุขภาพแห่งชาติ

ประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 10 thaihealth

จัดประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 10 

ประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 10 ครั้งที่ 1/2562 เวทีวันนี้ได้รับเกียรติจากท่านผู้ตรวจเขต 10 นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร และคณะกรรมการทุกฝ่ายเข้าร่วมออกแบบการบูรณาการงาน และ รับฟัง นพ.วินัย ลีสมิทธิ์ ประเมินการทำงานกขป. เขต 10 หลังจากนั้น นพ.พิทักษ์วัชระ ประธาน กขป.เขต 10 วางเป้าหมายการดำเนินงานของ กขป. ปี 3 โดยจะเน้นการทำงานไปเรียนรู้ไปช่วยเคลื่อนงานขาขึ้นและขาเคลื่อนของ กขป. เน้นผลักดันไปสู่ระดับอำเภอ โดยมีการนำเสนอแผนให้ผู้ว่าทราบ เน้นเชื่ิอมงานกับ พชอ. อปท. และเพิ่มทีมทำงานแต่ละประเด็นของทั้ง 5 จังหวัดเพื่อร่วมเป็นกลุ่มขับเคลื่อนงานทั้ง 4 ประเด็นของทั้ง 5 จังหวัด ช่วงบ่ายทีมเลขานำเสนอผลงานความก้าวหน้า ได้แก่ 1.ประเด็นขยะและสิ่งปฎิกูล 2.ประเด็นการลดอุบัติเหตุ 3.ประเด็นเกษตรอินทรีย์ และ 4.ประเด็นการพัฒนาเด็กประถมวัย

เวทีนี้ปิดการประชุมด้วยการนำเสนอภาพรวมการทำงานและเชื่อมงานระหว่างกจป.สมัชชาสุขภาพ พชอ. และธรรมนูญตำบล

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
 • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 -
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 -
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม