การป้องกันอุบัติเหตุจากการใช้โทรศัพท์ขณะขับรถ

| |
อ่าน : 494

ที่มา: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

การป้องกันอุบัติเหตุจากการใช้โทรศัพท์ขณะขับรถ thaihealth

แฟ้มภาพ

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) แนะข้อควรปฏิบัติในการป้องกันอุบัติเหตุจากการใช้โทรศัพท์ขณะขับรถ พร้อมเตือนผู้ขับขี่ที่ใช้อุปกรณ์เสริมในการสนทนาทางโทรศัพท์มีความเสี่ยง ต่อการเกิดอุบัติเหตุมากกว่าปกติถึง 4 เท่า ส่วนผู้ที่ไม่ใช้อุปกรณ์เสริมมีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุมากกว่าปกติถึง 5 เท่า เพื่อความปลอดภัย ผู้ขับขี่ควรใช้ระบบฝากข้อความหรือวอยซ์เมล ใช้อุปกรณ์เสริมในการสนทนาทางโทนศัพท์ กรณีไม่มีอุปกรณ์เสริม ควรให้เพื่อนขับรถแทน หรือจอดรถคุยโทรศัพท์ในบริเวณที่ปลอดภัย และไม่ควรใช้โทรศัพท์เป็นเวลานาน กรณีใช้ระบบนำทาง GPS ควรตั้งจุดหมายการเดินทางก่อนออกรถ ไม่ใช้มือถือโทรศัพท์ขณะขับรถ เพราะทำให้เหลือมือจับพวงมาลัยเพียงข้างเดียว เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน จึงไม่สามารถแก้ไขสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงที

          นายชยพล ธิติศักดิ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กล่าวว่า การใช้โทรศัพท์ขณะขับรถ ทำให้ผู้ขับขี่ขาดสมาธิในการขับรถ จึงเป็นสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ทำให้ประสิทธิภาพในการขับรถลดลง เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน จึงไม่สามารถแก้ไขสถานการณ์ได้ทันท่วงที เพื่อความปลอดภัย กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ขอแนะข้อควรปฏิบัติเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางถนนจากการใช้โทรศัพท์ขณะขับรถ ดังนี้ ปัจจัยเสี่ยงจากการใช้โทรศัพท์ขณะขับรถ ผู้ขับขี่ที่ใช้อุปกรณ์เสริมในการสนทนาทางโทรศัพท์มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุมากกว่าปกติถึง 4 เท่า เนื่องจากทำให้ ขาดสมาธิในการขับรถ การตอบสนองต่อสัญญาณไฟจราจร ป้ายเตือนและเหตุฉุกเฉินช้ากว่าปกติ ผู้ขับขี่ที่ไม่ใช้อุปกรณ์เสริมในการสนทนาทางโทรศัพท์มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุมากกว่าปกติถึง 5 เท่า ทั้งการใช้มือจับพวงมาลัยเพียงข้างเดียว จึงส่งผลต่อการบังคับทิศทางรถ การตัดสินใจแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า การมองเห็นและการจดจำสภาพเส้นทาง รวมถึง มีปฏิกิริยาตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินช้ากว่าปกติประมาณ 0.5 วินาที ข้อควรปฏิบัติเพื่อป้องกันอุบัติเหตุจากการใช้โทรศัพท์ ขณะขับรถ ใช้ระบบฝากข้อความ หรือวอยซ์เมล เพื่อหลีกเลี่ยงการรับโทรศัพท์ขณะขับรถ ใช้อุปกรณ์เสริมในการสนทนา ทางโทรศัพท์ อาทิ แฮนด์ฟรี สมอลล์ทอล์ค บลูทูธ หรือเปิดลำโพง กรณีไม่มีอุปกรณ์เสริม ควรให้เพื่อนรับโทรศัพท์แทน หรือจอดรถคุยโทรศัพท์ในบริเวณที่ปลอดภัย เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น ไม่ควรใช้โทรศัพท์เป็นเวลานาน หลีกเลี่ยง บทสนทนาที่ส่งผลต่ออารมณ์ ต้องใช้การวิเคราะห์และตัดสินใจ เพราะทำให้เสียสมาธิในการขับรถ กรณีใช้ระบบนำทาง GPS ควรตั้งจุดหมายการเดินทางและศึกษาเส้นทางก่อนออกรถ เพื่อป้องกันการละสายตาจากเส้นทาง และความลังเลจากการตัดสินใจเลือกใช้เส้นทาง ไม่ใช้มือถือโทรศัพท์ขณะขับรถ เพราะทำให้เหลือมือจับพวงมาลัยเพียงข้างเดียว จึงส่งผล ต่อประสิทธิภาพในการขับรถ เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน จึงไม่สามารถหักหลบสิ่งกีดขวางได้ทัน ก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้ ทั้งนี้ ผู้ขับขี่ไม่ควรใช้โทรศัพท์ขณะรถจอดติดสัญญาณไฟหรือการจราจรติดขัด และไม่ควรใช้หัวไหล่หนีบเพื่อคุยโทรศัพท์ในขณะขับรถ เพราะทำให้ประสิทธิภาพในการขับรถลดลง โดยผู้ขับขี่ที่ใช้โทรศัพท์ขณะขับรถมีบทลงโทษทางกฎหมายอย่างเคร่งครัด

 

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการกีฬา ในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม