เปิดศูนย์รักล้อวิทยาลัยเทคนิคคูเมือง แห่งที่ 14

| |
อ่าน : 626

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

ภาพประกอบจากเว็บไซต์สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

เปิดศูนย์รักล้อวิทยาลัยเทคนิคคูเมือง แห่งที่ 14 thaihealth

เครือข่ายจักรยานสร้างสุขประเทศไทย เปิดศูนย์รักล้อวิทยาลัยเทคนิคคูเมือง แห่งที่ 14

วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง จ.บุรีรัมย์ นายเสนีย์ มโน นายอำเภอคูเมือง เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์รักล้อ วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง พร้อมกล่าวชื่นชมการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ว่า เป็นประโยชน์และมีคุณค่ายิ่งในการส่งเสริมให้ประชาชนเกิดสุขภาวะในด้านต่าง ๆ ทั้งทางร่างกาย อารมณ์ สังคม และจิตใจ ผ่านการสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็งและกิจกรรมการรณรงค์ต่าง ๆ ซึ่งเป็นการสร้างสุขในระดับจังหวัด ภูมิภาค และประเทศ อีกทั้งถือได้ว่ากิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความผาสุกในการดำรงชีวิต เพราะการใช้จักรยานนอกจากจะส่งเสริมสุขภาพของประชาชนแล้วยังช่วยลดการใช้พลังงานลดมลภาวะและช่วยแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน ช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อม เป็นอีกทางหนึ่งที่จะทำให้บ้านเมืองน่าอยู่ยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดตั้งธนาคารจักรยานเพื่อรับบริจาคจักรยานพร้อมส่งมอบจักรยานแก่นักเรียนที่ด้อยโอกาสให้มีโอกาสในการเดินทางมาเรียนสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น

เปิดศูนย์รักล้อวิทยาลัยเทคนิคคูเมือง แห่งที่ 14 thaihealth

ด้าน ทันตแพทย์อนุศักดิ์ คงมาลัย ประธานโครงการพัฒนาเครือข่ายจักรยานสร้างสุขประเทศไทย กล่าวเพิ่มเติมว่า การก่อตั้งชมรมเครือข่ายจักรยานสร้างสุขประเทศไทย (HAPPY BIKE NETWORK THAILAND) ซึ่งรับผิดชอบโดยสถาบันพัฒนาธุรกิจภูมิภาค มูลนิธิ องค์กร เครือข่ายบริการธุรกิจภูมิภาค และสนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ซึ่งถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีมีประโยชน์ต่อการสร้างเสริมสุขภาพ เพราะการปั่นจักรยานเป็นกิจกรรมหนึ่งที่กำลังได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางทั้งในกลุ่มของผู้ใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน กลุ่มผู้รักสุขภาพ นักอนุรักษ์ รวมไปถึงการประยุกต์จักรยานให้เป็นอุปกรณ์ในการฟื้นฟูสมรรถภาพให้แก่ผู้ป่วย ซึ่งมีจุดหมายให้สถาบันอาชีวศึกษาทั่วประเทศเป็นตัวเชื่อมในการดำเนินโครงการให้ประสบผลอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งดำเนินการจัดตั้งศูนย์รักล้อเพื่อพัฒนาต่อยอดไปสู่การสร้างอาชีพสร้างรายได้แก่นักเรียนนักศึกษาผ่านศูนย์รักล้อและธนาคารจักรยาน

ทั้งนี้ มี พ.ต.อ.เจตน์สฤษฎิ์ แพ่งศรีสาร ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรคูเมือง, สาธารณสุขอำเภอคูเมือง, นายสัญญา แต่เชื้อสาย ประธานกรรมการอาชีวศึกษาบุรีรัมย์, นางสาวปัญฑารีย์ สำราญศิลป์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคคูเมือง, เครือข่ายจักรยานสร้างสุขประเทศไทย, ชมรมจักรยานเสือเซราะกราวบุรีรัมย์, ชมรมจักรยานอำเภอคูเมือง และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการกีฬา ในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม