สสจ.ประจวบฯ ตั้งเป้าลดจำนวนผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง

| |
อ่าน : 638

ที่มา : มติชนออนไลน์

สสจ.ประจวบฯ ตั้งเป้าลดจำนวนผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง thaihealth

แฟ้มภาพ

สสจ.ประจวบฯ กำหนดมาตรการเพื่อลดความรุนแรงของโรคไตเรื้อรัง ดำเนินงานคลินิกชะลอไตเสื่อม เป็นมาตรการสำคัญของจังหวัดและดำเนินการต่อเนื่อง

นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนารูปแบบการดำเนินงานเพื่อลดโรคไตเรื้อรัง หรือ CKD ร่วมกับเขตสุขภาพที่ 5 จ.ราชบุรี ที่โรงแรมแอทที บูทีค อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ จากนั้น นพ.ชาตรี บานชื่น ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการ สธ. ได้บรรยายในหัวข้อความสำคัญของการดำเนินงานเพื่อลดและชะลอไตเสื่อมในระบบสุขภาพ และรับฟังการนำเสนอผลการดำเนินงาน พร้อมให้ข้อเสนอแนะกับเจ้าหน้าที่ มีการถอดบทเรียนการดำเนินงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่ายที่ประสบความสำเร็จ เพื่อพัฒนาขยายผลนำไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่

ด้าน นพ.สามารถ ถิระศักดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) ประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า สถานการณ์โรคไตเรื้อรังของจังหวัดมีความรุนแรงเช่นเดียวกับหลายจังหวัดทั่วประเทศ โดยเฉพาะเหตุที่เกิดจากภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง สสจ.ประจวบฯ จึงกำหนดมาตรการเพื่อลดความรุนแรงของโรคไตเรื้อรัง ซึ่งดำเนินงานคลินิกชะลอไตเสื่อม เป็นมาตรการสำคัญของจังหวัดและดำเนินการต่อเนื่อง โดยมีโรงพยาบาล (รพ.) ทับสะแก เป็นหน่วยงานที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นแบบอย่างการดำเนินงานที่ดีของเขตบริการสุขภาพที่ 5 ซึ่งเกิดจากการความร่วมมือของเจ้าหน้าที่ทุกระดับ ชุมชน ภาคีเครือข่าย ที่สนับสนุนการดำเนินงาน

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ประกาศเตือนภัย -
  • รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการศูนย์กิจการสร้างสุข -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม