สสจ.ประจวบฯ ตั้งเป้าลดจำนวนผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง

| |
อ่าน : 430

ที่มา : มติชนออนไลน์

สสจ.ประจวบฯ ตั้งเป้าลดจำนวนผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง thaihealth

แฟ้มภาพ

สสจ.ประจวบฯ กำหนดมาตรการเพื่อลดความรุนแรงของโรคไตเรื้อรัง ดำเนินงานคลินิกชะลอไตเสื่อม เป็นมาตรการสำคัญของจังหวัดและดำเนินการต่อเนื่อง

นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนารูปแบบการดำเนินงานเพื่อลดโรคไตเรื้อรัง หรือ CKD ร่วมกับเขตสุขภาพที่ 5 จ.ราชบุรี ที่โรงแรมแอทที บูทีค อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ จากนั้น นพ.ชาตรี บานชื่น ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการ สธ. ได้บรรยายในหัวข้อความสำคัญของการดำเนินงานเพื่อลดและชะลอไตเสื่อมในระบบสุขภาพ และรับฟังการนำเสนอผลการดำเนินงาน พร้อมให้ข้อเสนอแนะกับเจ้าหน้าที่ มีการถอดบทเรียนการดำเนินงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่ายที่ประสบความสำเร็จ เพื่อพัฒนาขยายผลนำไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่

ด้าน นพ.สามารถ ถิระศักดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) ประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า สถานการณ์โรคไตเรื้อรังของจังหวัดมีความรุนแรงเช่นเดียวกับหลายจังหวัดทั่วประเทศ โดยเฉพาะเหตุที่เกิดจากภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง สสจ.ประจวบฯ จึงกำหนดมาตรการเพื่อลดความรุนแรงของโรคไตเรื้อรัง ซึ่งดำเนินงานคลินิกชะลอไตเสื่อม เป็นมาตรการสำคัญของจังหวัดและดำเนินการต่อเนื่อง โดยมีโรงพยาบาล (รพ.) ทับสะแก เป็นหน่วยงานที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นแบบอย่างการดำเนินงานที่ดีของเขตบริการสุขภาพที่ 5 ซึ่งเกิดจากการความร่วมมือของเจ้าหน้าที่ทุกระดับ ชุมชน ภาคีเครือข่าย ที่สนับสนุนการดำเนินงาน

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม