ทำไร่นาสวนผสมแทนปลูกข้าวเชิงเดี่ยว..เพิ่มมูลค่า-ยั่งยืน

| |
อ่าน : 646

ที่มา : เว็บไซต์แนวหน้า

ภาพประกอบจากเว็บไซต์แนวหน้า

ทำไร่นาสวนผสมแทนปลูกข้าวเชิงเดี่ยว..เพิ่มมูลค่า-ยั่งยืน thaihealth

นายก ทต.สูงเม่น เผย ทำไร่นาสวนผสมแทนปลูกข้าวเชิงเดี่ยวเพิ่มมูลค่า-สร้างความยั่งยืน

นายชณภพ ไกรศักดิ์ นายกเทศบาลตำบล (ทต.) สูงเม่น อ.สูงเม่น จ.แพร่ เปิดเผยถึงความสำเร็จในการทำ “ไร่นาสวนผสม” เพื่อเพิ่มรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตของครอบครัว โดยระบุว่า จากเดิมที่เคยปล่อยให้เช่าที่นา แล้วเก็บข้าวจากผู้เช่าเป็นผลตอบแทน กลับได้แต่ข้าวจำนวนน้อยที่ไม่ได้คุณภาพ แถมยังเสี่ยงต่อการมีสารพิษตกค้างในร่างกาย ตนจึงตัดสินใจลงมือปลูกข้าวแบบปลอดสารเคมีแทน พร้อมกับเริ่มศึกษาการเกษตรผสมผสานตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง จนปรับเปลี่ยนกลายเป็นไร่นาสวนผสมในเวลาต่อมา โดยแบ่งพื้นที่ดังนี้

1.ปลูกข้าวอินทรีย์และพืชไร่ สลับกับการปลูกต้นทานตะวัน เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวชุมชน และผลิตอาหารสัตว์ ข้าวโพด ถั่วเหลือง ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนตามฤดูกาล 2.ผลิตพลังงานแสงอาทิตย์จากแผงโซลาร์เซลล์ ใช้ทรัพยากรธรรมชาติมาทดแทนไฟฟ้าที่มีค่าใช้จ่ายสูง 3.ปลูกไม้ยืนต้นผสมกันหลายชนิด เช่น ต้นกล้วยน้ำว้า มะม่วง มะละกอ ขนุน ต้นสักทอง

4.เลี้ยงปลาในสระเพื่อสร้างรายได้อีกทาง 5.เลี้ยงไก่ไข่แบบเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยวิธีแบบธรรมชาติ ไม่ใช้สารเคมี ปล่อยในธรรมชาติให้พืชผักในไร่นาเป็นอาหาร เพื่อให้ได้ไข่ที่มีคุณภาพและปลอดสารพิษ 6.เลี้ยงหมูในสวน โดยนำมูลของหมูมาผลิตเป็นแก๊สชีวภาพแทนการซื้อแก๊สหุงต้มเป็นถัง ปัจจุบันไร่นาสวนผสมที่มีความอุดมสมบูรณ์และยั่งยืนในตัวเอง

ทั้งนี้ โครงการของนายก ทต. สูงเม่น ได้รับการสนับสนุนจากศูนย์ประสานงานและจัดการความรู้เฉพาะประเด็นการพัฒนาระบบอาหารชุมชน สำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ซึ่งกิจกรรมทุกอย่างต่างก็เกื้อกูลและเอื้อประโยชน์ให้กันและกัน กลายเป็นพื้นที่ผลิตพืชผลที่มีคุณภาพ ส่งออกได้ราคา ทั้งยังมีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า สามารถต่อยอดการผลิตได้เรื่อย ๆ สร้างรายได้ทวีคูณ อีกทั้งครอบครัวของเกษตรกรยังมีสุขภาพแข็งแรง เพราะได้บริโภคอาหารที่มีคุณภาพ ปราศจากสารเคมี

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม