เวทีสานใจ สานพลังภาคี สนับสนุนปฏิรูปชุมชนเข้มแข็ง ครั้งที่ 2

| |
อ่าน : 899

ที่มา : แฟนเพจชุมชนน่าอยู่ภาคใต้ตอนบน

ภาพประกอบจากแฟนเพจชุมชนน่าอยู่ภาคใต้ตอนบน

เวทีสานใจ สานพลังภาคี สนับสนุนปฏิรูปชุมชนเข้มแข็ง ครั้งที่ 2 thaihealth

เวทีสานใจ สานพลังภาคี สนับสนุนปฏิรูปชุมชนเข้มแข็ง ครั้งที่ 2 ปี 2562

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 เวลา 8.00 - 15.30 น. หน่วยจัดการพื้นที่ชุมชนน่าอยู่ภาคใต้ตอนบน และตัวแทนสื่อชุมชนน่าอยู่ภาคใต้ตอนบน เข้าร่วมเวทีสานใจ สานพลังภาคี สนับสนุนปฏิรูปชุมชนเข้มแข็ง ครั้งที่ 2/2562 (สานใจฟอรั่ม) ว่าด้วย “ดิจิทัลกับการสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็ง” ณ ห้องเมจิก โรงแรมมิราเคิล กรุงเทพฯ

ทางด้าน นายทศพร สมรักษ์ (นวก.หน่วยจัดการฯ และ บก.สื่อใต้บน) และเครือข่ายสื่อชุมชนจังหวัดกระบี่ ได้ผลักดันให้สื่อชุมชนสามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ และสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เพื่อผลักดันการจัดการข้อมูลทรัพยากรชุมชนสู่การพัฒนายกระดับชุมชนดิจิทัล ด้านเศรษฐกิจ ด้านสุขภาพ ด้านการเกษตร ด้านการจัดการทรัพยากร ด้านการสื่อสาร จากความต้องการของชุมชนในการเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อยกระดับชุมชนของตนเองให้ก้าวไกล สู่ระบบดิจิตอลอย่างเต็มรูปแบบต่อไปในอนาคต

เวทีสานใจ สานพลังภาคี สนับสนุนปฏิรูปชุมชนเข้มแข็ง ครั้งที่ 2 thaihealth

นอกจากนี้ทางคณะทำงานได้เชิญชวนให้ประชาชนได้ติดตามและติดตามข่าวสารการพัฒนาชุมชนวิถีเกษตรอินทรีย์ ทางเพจศูนย์กสิกรรมธรรมชาติโป่งแรด และเพจชุมชนน่าอยู่ภาคใต้ตอนบน และสามารถเขียนข้อเสนอโครงการฯ หรือปรึกษาระบบดิจิทัลได้ทาง เว็บไซต์ ode.go.th

สนับสนุนโดย สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส. สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ภาคีสนับสนุนชุมชนเข้มแข็ง สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล และสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ประกาศเตือนภัย -
  • รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการศูนย์กิจการสร้างสุข -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม