เวทีสานใจ สานพลังภาคี สนับสนุนปฏิรูปชุมชนเข้มแข็ง ครั้งที่ 2

| |
อ่าน : 609

ที่มา : แฟนเพจชุมชนน่าอยู่ภาคใต้ตอนบน

ภาพประกอบจากแฟนเพจชุมชนน่าอยู่ภาคใต้ตอนบน

เวทีสานใจ สานพลังภาคี สนับสนุนปฏิรูปชุมชนเข้มแข็ง ครั้งที่ 2 thaihealth

เวทีสานใจ สานพลังภาคี สนับสนุนปฏิรูปชุมชนเข้มแข็ง ครั้งที่ 2 ปี 2562

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 เวลา 8.00 - 15.30 น. หน่วยจัดการพื้นที่ชุมชนน่าอยู่ภาคใต้ตอนบน และตัวแทนสื่อชุมชนน่าอยู่ภาคใต้ตอนบน เข้าร่วมเวทีสานใจ สานพลังภาคี สนับสนุนปฏิรูปชุมชนเข้มแข็ง ครั้งที่ 2/2562 (สานใจฟอรั่ม) ว่าด้วย “ดิจิทัลกับการสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็ง” ณ ห้องเมจิก โรงแรมมิราเคิล กรุงเทพฯ

ทางด้าน นายทศพร สมรักษ์ (นวก.หน่วยจัดการฯ และ บก.สื่อใต้บน) และเครือข่ายสื่อชุมชนจังหวัดกระบี่ ได้ผลักดันให้สื่อชุมชนสามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ และสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เพื่อผลักดันการจัดการข้อมูลทรัพยากรชุมชนสู่การพัฒนายกระดับชุมชนดิจิทัล ด้านเศรษฐกิจ ด้านสุขภาพ ด้านการเกษตร ด้านการจัดการทรัพยากร ด้านการสื่อสาร จากความต้องการของชุมชนในการเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อยกระดับชุมชนของตนเองให้ก้าวไกล สู่ระบบดิจิตอลอย่างเต็มรูปแบบต่อไปในอนาคต

เวทีสานใจ สานพลังภาคี สนับสนุนปฏิรูปชุมชนเข้มแข็ง ครั้งที่ 2 thaihealth

นอกจากนี้ทางคณะทำงานได้เชิญชวนให้ประชาชนได้ติดตามและติดตามข่าวสารการพัฒนาชุมชนวิถีเกษตรอินทรีย์ ทางเพจศูนย์กสิกรรมธรรมชาติโป่งแรด และเพจชุมชนน่าอยู่ภาคใต้ตอนบน และสามารถเขียนข้อเสนอโครงการฯ หรือปรึกษาระบบดิจิทัลได้ทาง เว็บไซต์ ode.go.th

สนับสนุนโดย สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส. สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ภาคีสนับสนุนชุมชนเข้มแข็ง สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล และสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการกีฬา ในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม