งานประเพณีบุญบั้งไฟแสนปลอดเหล้า เทศบาลตำบลกุดดู่

| |
อ่าน : 658

ที่มา : แฟนเพจเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคอีสานตอนบน

ภาพประกอบจากแฟนเพจเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคอีสานตอนบน

งานประเพณีบุญบั้งไฟแสนปลอดเหล้า เทศบาลตำบลกุดดู่ thaihealth

จ.หนองบัวลำภู จัดงานประเพณีบุญบั้งไฟแสนปลอดเหล้า

วันที่ 11-12 พฤษภาคม 2562 พิธีเปิดและขบวนแห่งานประเพณีบุญบั้งไฟแสน เทศบาลตำบลกุดดู่ อำเภอโนนสังข์ จังหวัดหนองบัวลำภู กับความร่วมมือระหว่างท้องถิ่นและเครือข่ายงดเหล้าจังหวัดหนองบัวลำภู ที่ได้มีการร่วมมือกันจัดประเพณีบุญบั้งไฟและรณรงค์งดเหล้า งดการพนันไปพร้อม ๆ กัน นำโดย คุณวิริยา แก่นปัดชา ผู้ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมพิธีเปิดประเพณีบุญบั้งไฟ โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานในพิธี

งานประเพณีบุญบั้งไฟแสนปลอดเหล้า เทศบาลตำบลกุดดู่ thaihealth

วันที่ 11 พฤษภาคม มีการจัดขบวนแห่และประกวดเซิ้งบั้งไฟ ทั้งหมด 6 หมู่บ้าน โดยมีมาตรการสำคัญซึ่งเป็นข้อตกลงร่วมกันของตำบลกุดดู่คือ ไม่ให้มีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในขบวนแห่ เพราะจะมีการหักคะแนนจากคณะกรรมการจัดงานซึ่งมีผู้ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดหนองบัวลำภูร่วมเป็นคณะกรรมการด้วย นอกจากนี้ในพื้นที่จัดงานและจุดบั้งไฟ ก็ไม่ให้มีร้านขายเร่หรือแผงลอยที่จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการกีฬา ในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม