‘การละครของผู้ถูกกดขี่’ Spiritual Talks on Campus #3

| |
อ่าน : 620

ที่มา : เว็บไซต์ครูกล้าสอน   kruklasorn.org

ภาพประกอบจากเว็บไซต์ครูกล้าสอน   kruklasorn.org

‘การละครของผู้ถูกกดขี่’ Spiritual Talks on Campus #3 thaihealth

บันทึกกิจกรรม ‘การละครของผู้ถูกกดขี่’ Spiritual Talks on Campus #3

รายงานสรุปกิจกรรม เวทีสาธารณสัญจรครั้งที่ 3 Spiritual Talks on Campus #3 “การละครของผู้ถูกกดขี่” 26 มกราคม 2562 ห้องประชุมริมน้ำ LA 107 คณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

โครงการพัฒนาสุขภาวะทางปัญญาด้วยชุมชนการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง ได้จัดเวทีสาธารณะสัญจร ครั้งที่ 3 Spiritual Talks on Campus #3 “การละครของผู้ถูกกดขี่” เพื่อเป็นการแนะนำหนังสือประกอบโครงการฯ “การละครของผู้ถูกกดขี่” Theatre of the Oppressed เขียนโดยออสกัสโต บูอาล แปลโดยภิน์ ภารดาม ซึ่งจัดขึ้น เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2562

‘การละครของผู้ถูกกดขี่’ Spiritual Talks on Campus #3 thaihealth

ก่อนเข้าสู่วงสนทนาเนื้อหาหนังสือ ได้มีการแนะนำโครงการฯ และการสาธิตการแสดงละครแทรกสด จำลองสถานการณ์การกดขี่ในชีวิตประจำวัน และเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมกิจกรรมได้ร่วมแสดง เพื่อแก้ไขสถานการณ์ในละคร ซึ่งทำให้เกิดการเรียนรู้ เข้าใจ และมีส่วนร่วมกับละครในฐานะนักแสดงคนหนึ่ง ผู้ชมกลายเป็นผู้มีบทบาทในการนำเสนอความคิดเห็นของตนผ่านการแสดง จากนั้นวงสนทนาซึ่งประกอบไปด้วย คุณภินทร์ ภารดาม ผู้แปลหนังสือ และ อ.ปาริชาติ จึงวิวัฒนาภรณ์ สาขาการละคร คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้บอกเล่าเนื้อหาเกี่ยวกับหนังสือ ประวัติผู้เขียน บริบททางสังคม และแนวคิด “การละครของผู้ถูกกดขี่” ในหนังสือ

‘การละครของผู้ถูกกดขี่’ Spiritual Talks on Campus #3 thaihealth

ต่อมา อ.ทรงสิริ พุทธงชัย คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้นำเสนอประสบการณ์ การนำละครของผู้ถูกกดขี่ ไปใช้ในการเรียนการสอน และการทำวิจัย จากนั้นได้มีการทำ Mini Workshop ให้ผู้ร่วมกิจกรรมได้ทดลองมีประสบการณ์ละครร่วมกัน ก่อนจะเปิดวงสนทนาแลกเปลี่ยน โดยมีกลุ่มคนไร้บ้าน และกลุ่มผู้พิการในสังคมที่มีประสบการณ์การนำละครของผู้ถูกกดขี่ เป็นเครื่องมือในการสื่อสารบอกเล่าเรื่องราวของตัวเอง

นับเป็นกิจกรรมเวทีสาธารณะฯ ที่ทำให้ผู้ร่วมกิจกรรมประมาณ 60 คนได้มีประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยตัวเองที่น่าสนใจ เปิดพื้นที่ให้มีการสื่อสาร แสดงความคิดเห็นเป็นตัวของตัวเองที่น่าประทับใจ

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม