รางวัล 4 ต้นแบบโรงเรียนปลอดบุหรี่

| |
อ่าน : 586

ที่มา : แฟนเพจโรงเรียนปลอดบุหรี่

ภาพประกอบจากแฟนเพจโรงเรียนปลอดบุหรี่

รางวัล 4 ต้นแบบโรงเรียนปลอดบุหรี่ thaihealth

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จ.นครศรีธรรมราช และ 12 จังหวัดสงขลา รับรางวัล 4 โรงเรียนปลอดบุหรี่ต้นแบบ

เมื่อเร็ว ๆ นี้ 4 โรงเรียนปลอดบุหรี่ต้นแบบ เมื่อปี 2561 จากเครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ ดังนี้ 1.โรงเรียนวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 2.โรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพที่ 201 จังหวัดสุราษฎร์ธานี 3.โรงเรียนคลองพนสฤษดิ์พิทยา จังหวัดกระบี่ และ 4.โรงเรียนเดชะปัตตนะยานุกูล จังหวัดปัตตานี ที่ได้ขับเคลื่อนงาน ‘โรงเรียนปลอดบุหรี่’ กับเครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่มาอย่างต่อเนื่อง และมีผลการดำเนินงานเป็นที่ประจักษ์ จนสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช และ 12 จังหวัดสงขลา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้มอบรางวัลสถานศึกษาปลอดบุหรี่ต้นแบบ พ.ศ.2562 ให้อีก 1 ปีซ้อน ในงานประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานควบคุมการบริโภคยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้นำเสนอผลงาน Best Practice ภาคใต้

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
  • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
  • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
  • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
  • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
  • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
  • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม