รางวัล 4 ต้นแบบโรงเรียนปลอดบุหรี่

| |
อ่าน : 1,063

ที่มา : แฟนเพจโรงเรียนปลอดบุหรี่

ภาพประกอบจากแฟนเพจโรงเรียนปลอดบุหรี่

รางวัล 4 ต้นแบบโรงเรียนปลอดบุหรี่ thaihealth

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จ.นครศรีธรรมราช และ 12 จังหวัดสงขลา รับรางวัล 4 โรงเรียนปลอดบุหรี่ต้นแบบ

เมื่อเร็ว ๆ นี้ 4 โรงเรียนปลอดบุหรี่ต้นแบบ เมื่อปี 2561 จากเครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ ดังนี้ 1.โรงเรียนวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 2.โรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพที่ 201 จังหวัดสุราษฎร์ธานี 3.โรงเรียนคลองพนสฤษดิ์พิทยา จังหวัดกระบี่ และ 4.โรงเรียนเดชะปัตตนะยานุกูล จังหวัดปัตตานี ที่ได้ขับเคลื่อนงาน ‘โรงเรียนปลอดบุหรี่’ กับเครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่มาอย่างต่อเนื่อง และมีผลการดำเนินงานเป็นที่ประจักษ์ จนสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช และ 12 จังหวัดสงขลา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้มอบรางวัลสถานศึกษาปลอดบุหรี่ต้นแบบ พ.ศ.2562 ให้อีก 1 ปีซ้อน ในงานประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานควบคุมการบริโภคยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้นำเสนอผลงาน Best Practice ภาคใต้

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม