กำหนดการ การแถลงข่าวเนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก 2562 Tobacco burns your lungs "บุหรี่เผาปอด"

โดย
| |
อ่าน : 1,339
กำหนดการ
การแถลงข่าวเนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก 2562   
Tobacco burns your lungs "บุหรี่เผาปอด"
วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562  เวลา 09.00 - 12.00 น.
ณ ห้อง Grand Hall 2 ชั้น 2 โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ถนนวิภาวดีรังสิต
 
09.00 - 09.30 น.     ลงทะเบียน
09.30 - 10.00 น.     การแสดงบ้านปลอดบุหรี่ : ปกป้องลูกรักจากควันบุหรี่
โดย  น้องๆ เยาวชนจากโรงเรียนอนุบาลเด่นหล้า  
10.00 - 10.05 น.     นำเสนอ VDO : Invisible Cigarette ปกป้องลูกน้อยจากควันบุหรี่มือสาม  
10.05 - 10.15 น.     นำเสนอ Theme รณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก 2562 “Tobacco burns your lungs”
วิทยากร โดย
• ดร.แดเนียล  เคอร์เทสซ์  ผู้แทนองค์การอนามัยโลก ประจำประเทศไทย
ดำเนินรายการโดย  รศ.นพ.สุทัศน์  รุ่งเรืองหิรัญญา  และ พญ.อภิสมัย ศรีรังสรรค์  กรรมการเครือข่ายวิชาชีพแพทย์ในการควบคุมการบริโภคยาสูบ  และผู้อำนวยการศูนย์จิตรักษ์กรุงเทพ  โรงพยาบาลกรุงเทพ
10.15 - 11.30 น.     เผยตัวเลขและข้อมูลสำคัญ Tobacco burns your lungs “บุหรี่เผาปอด” 
เราสูญเสียไปเท่าไหร่จากการสูบบุหรี่   ร่วมอภิปราย โดยผู้แทนจาก
• ดร.พญ.เริงฤดี  ปธานวนิช  ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี 
• ศ.คลินิก พญ.มุกดา หวังวีรวงศ์  ที่ปรึกษาสมาคมโรคภูมิแพ้ โรคหืด และวิทยาภูมิคุ้มกันแห่งประเทศไทย 
• พญ.ผลิน กมลวัทน์ ผู้อำนวยการสำนักวัณโรค  กระทรวงสาธารณสุข
• ร.อ.นพ.สมชาย  ธนะสิทธิชัย  รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์  สถาบันมะเร็งแห่งชาติ 
• รศ.นพ.สุทัศน์ รุ่งเรืองหิรัญญา  ประธานที่ปรึกษาชมรม “ลมวิเศษ” แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ หน่วยโรคทางเดินหายใจ คณะแพทยศาสตร์ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ และกรรมการเครือข่ายวิชาชีพแพทย์ในการควบคุมการบริโภคยาสูบและในนามผู้แทนสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  
ดำเนินการอภิปรายโดย  ดร.ธีรารัตน์ พันทวี วงศ์ธนะเอนก นายกสมาคมวิทยุและสื่อเพื่อเด็กและเยาวชน (สสดย.)
11.30 - 12.00 น.     อภิปรายซักถาม  และถ่ายภาพร่วมกัน
12.00 - 13.00 น.     รับประทานอาหารกลางวัน
 
พิธีกรกลางโดย ทันตแพทย์หญิง กิตติลักษณ์ จุลลัษเฐียร (จุ้มจิ้ม AF1)
 
 
 
 
 
ที่มา : สำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงหลัก

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
  • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
  • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
  • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2562 ของ สสส. -
  • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
  • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
  • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
  • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม

ป้ายคำ(Tag)

เด็กถูกทำร้าย  เกณฑ์  น้ำมันถั่วเหลือง  ความสุขหมุนรอบตัวเรา  สสส. สร้างสุข สุขภาพ สุขภาวะ thaihealth เด็กติดเกมส์ ปัญหาเด็ก วัยรุ่น อินเทอร์เน็ต ร้านเกมส์  ช่องคลอดเชิงสัญลักษณ์  ท้องถิ่นปลอด เหล้า  รอบเอว  Dr. Moe Ko Oo  พ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภค  ใยอาหาร  สาเหตุความสูญเสีย  ศูนย์เลี้ยงเด็ก  อุปสรรคต่อการเรียน  เมตาบอลิกซินโดรม  สวทช  คกก.นโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  เครือข่ายวิทยุไทยเพื่อเด็กและครอบครัว  ฉลองปีพุทธชยันตี  สสส. สร้างสุข สุขภาพ สุขภาวะ thaihealth โครงการพัฒนากลไกทางวิชาการเพื่อสนับสนุนงานสร้างเสริมสุขภาวะองค์กร สุขภาวะองค์กร happy workplace ขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะองค์กร สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล