ใช้รถเข็นเด็ก อย่างไรให้ปลอดภัย

| |
อ่าน : 664

ที่มา : ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี Child Safety Promotion and Injury Prevention Research Center (CSIP)

ใช้รถเข็นเด็ก อย่างไรให้ปลอดภัย thaihealth

ผลการสำรวจพบว่าเด็กต้องอยู่ในรถเข็นที่มีความเสี่ยงเพราะไม่เป็นไปตามมาตรฐาน ความปลอดภัยหรือใช้ผิดวิธี ถึงร้อยละ 73 ร้อยละ 8 ของเด็กที่ใช้รถเข็นเด็กเคยได้รับบาดเจ็บในระหว่างการใช้ ส่วนใหญ่เกิดจากการพลิกคว่ำและตกจากรถ ซึ่งพบได้มากสุดคิดเป็นร้อยละ 54.5

วิธีใช้รถเข็นเด็กอย่างปลอดภัย

1.โครงรถต้องแข็งแรง ไม่เปราะหักง่าย ไม่มีส่วนยื่นหรือขอบที่แหลมคม มีตัวล็อกโครงรถเข็นพับเข้ามาโดยไม่ตั้งใจอย่างน้อยสองระบบ และ ไม่มีช่องรูที่เป็นจุดตัดของแกนโครงด้านต่าง ๆ ที่เด็กอาจสอดนิ้วสอดเข้าไปได้

2.ของเล่นทั้งหลายที่ติดอยู่บนรถเข็นเด็ก ต้องเป็นไปตามมาตรฐานของเล่น

3.ถุงวางของต้องอยู่ในตำแหน่งด้านหลังล่าง ไม่สูงถึงแกนเข็น และต้องอยู่หน้าล้อหลังหรือพอดีกับล้อหลัง เพื่อมิให้เสียสมดุลย์ทำให้รถกระดกล้มคว่ำได้ง่าย

3.เมื่อให้เด็กนั่งหรือนอนในรถเข็นเด็ก ต้องยึดเหนี่ยวเด็กด้วยเข็มขัดแบบ 5 จุดเสมอ เพื่อไม่ให้เด็กปีนเล่น หรือเลื่อน ไหลขณะเข็นรถ

4.เมื่อจอดรถเข็นไว้ที่ใดต้องใช้ระบบห้ามล้อเสมอและจะต้องมีผู้ดูแลเด็กตลอดเวลา ไม่ปล่อยให้เด็กอยู่คนเดียวในรถเข็นเด็ก หรือปล่อยให้เด็กเล่นรถเข็น+

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
  • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
  • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
  • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2562 ของ สสส. -
  • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
  • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
  • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
  • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม