กำหนดการ กิจกรรมปล่อยคารวานทีมสำรวจข้อมูลประชากรคนไร้บ้าน

โดย
| |
อ่าน : 226
กำหนดการ
กิจกรรมปล่อยคารวานทีมสำรวจข้อมูลประชากรคนไร้บ้าน 
วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรุงเทพมหานคร
 
17.00 - 17.30 น.     ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน
17.30 - 18.00 น.     รับประทานอาหารเย็น
18.00 - 18.10 น.     กล่าวต้อนรับ และวัตุประสงค์ของการจัดกิจกรรม 
โดย นายสุชิน เอี่ยมอินทร์ นายกสมาคมคนไร้บ้าน 
18.10 - 18.20 น.     แนะนำหน่วยงานและองค์กรที่เข้าร่วมการสำรวจประชากรคนไร้บ้าน
โดย นายสมพร หารพรม มูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัย
18.20 - 18.30 น.     กล่าวแสดงเจตนาในการทำงานร่วมกัน
โดย ผู้แทนแต่ละองค์กรที่เข้าร่วมการสำรวจประชากรคนไร้บ้าน
18.30 - 19.30 น.     พิธีปล่อยทีมสำรวจประชากรคนไร้บ้าน
- ขบวนกลองยาวของพี่น้องเครือข่ายสลัมสี่ภาค
- บทเพลงคนไร้บ้าน โดย นายแก้วใส สามัญชน
- ประธานในพิธีกล่าวอำนวยพรแก่ทีมสำรวจ
- ประธานในพิธีร่วมกันตีฆ้อง เพื่อปล่อยทีมสำรวจ โดย
• นางนภา เศรษฐการ อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 
• นายไมตรี อินทสุต ประธานกรรมการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์กร  มหาชน) 
• นางภรณี ภู่ประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่ม เฉพาะ สสส. 
• นายสุชิน เอี่ยมอินทร์ นายกสมาคมคนไร้บ้าน 
19.30 - 20.00 น.     ทีมสำรวจประชากรคนไร้บ้านเดินทางไปประจำตามจุดที่ได้รับมอบหมาย 
 
 
 
 
 
ที่มา : สำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการกีฬา ในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม