ประกวดนวัตกรรม 'กาย จิต ปัญญา สังคม'

| |
อ่าน : 2,143

ที่มา : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

ภาพประกอบจากเว็บไซต์สยามรัฐและแฟ้มภาพ

ประกวดนวัตกรรม 'กาย จิต ปัญญา สังคม' thaihealth

สสส. ชวนผู้สนใจร่วมประกวดนวัตกรรมส่งเสริมสุขภาพ 'กาย จิต ปัญญา สังคม' ครั้งที่ 2

"เครื่องอัดขยะพลาสติก" เครื่องมือเพื่อลดขนาดขยะพลาสติกที่เป็นปัญหาสำคัญของชุมชน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นขยะประเภทถุงพลาสติก เช่น ถุงก๊อบแก๊บ ถุงพลาสติกใส่อาหาร ถุงนม ถุงกาแฟ ถุงเครื่องดื่มต่าง ๆ ซึ่งเป็นขยะที่มีน้ำหนักเบาแต่กินพื้นที่ เครื่องอัดขยะเป็นการจัดการขยะพลาสติกให้มีขนาดเล็กลง โดยพัฒนาเครื่องอัดขยะถุงพลาสติกให้เป็นก้อน ซึ่งปรับจากเครื่องอัดระบบไฮโดรลิกเป็นระบบคันโยกอัดก้อนพลาสติกใช้แรงคนประมาณ 3 คน และมีสลักซ้ายขวาเพื่อแกะเอาก้อนพลาสติกออกด้านหน้าได้ โดยขยะ 1 ก้อน จะใช้พลาสติกบีบอัดรวมกันประมาณ 15-20 กิโลกรัม

โครงงานนวัตกรรม "npk easy" จากโรงเรียนวชิรวิทย์ จังหวัดเชียงใหม่ ที่สร้างนวัตกรรมด้านกระบวนการแก้ปัญหาชุมชน ทั้งปัญหาโภชนาการ อาหารปนเปื้อนสารเคมี มลพิษที่ส่งผลต่อระบบทางเดินหายใจจากการลักลอบเผาเศษใบไม้ และส่งเสริมการสร้างรายได้ในชุมชน ส่งเสริมการเกษตรปลอดสารเคมีและการแปรรูปผลิตภัณฑ์ เช่น จิ้งหรีดแช่แข็ง ปุ๋ยมูลไส้เดือน ผักสลัดปลอดสาร ทั้งหมดนี้ใช้วิธีการดึงเอาทรัพยากร และคนในชุมชนเข้ามาร่วม เพื่อให้คนในชุมชนมีสุขภาพดีและพัฒนาให้ชุมชนหนองป่าครั่งเกิดความยั่งยืน

ประกวดนวัตกรรม 'กาย จิต ปัญญา สังคม' thaihealth

"เสาหลักนำทางจากยางพารา" ผลงานระดับอาชีวศึกษาผลงานที่ได้รับรางวัล ชนะเลิศ คือ "ทีมสี่สหาย-สายช่าง" จากวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่พัฒนาเสาหลักกิโลเมตรและเสากั้นโค้งที่สร้างขึ้นจากยางพารา เพื่อลดความรุนแรงจากอุบัติเหตุ พร้อมทั้งติดตั้งระบบเตือนภัยและ GPS ที่สามารถแจ้งเหตุและส่งพิกัดสถานที่เกิดอุบัติเหตุผ่านแอพพลิเคชั่น LINE มายังศูนย์กู้ภัยเพื่อให้การช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที และยังช่วยตอบโจทย์รัฐบาลในการแก้ปัญหาราคายางตกต่ำอีกด้วย

ผลงานนวัตกรรมข้างต้นเป็นหนึ่งในตัวอย่างผลงานที่ได้รับรางวัลโครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 1 เมื่อปี 2561 ที่ผ่านมาที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดขึ้น

ประกวดนวัตกรรม 'กาย จิต ปัญญา สังคม' thaihealth

ดร.ณัฐพันธุ์ ศุภกา ผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนงานนวัตกรรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวถึงโครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 ว่า สสส. เชื่อในพลังสร้างสรรค์ของคนรุ่นใหม่จึงได้จัดโครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ (THAIHEALTH INNO Awards) เพื่อเปิดโอกาสให้กับเยาวชนที่กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และอาชีวศึกษาในระดับ ปวช. สร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ในรูปแบบแนวคิดหรือสิ่งประดิษฐ์ที่เกิดขึ้นจากการผสมผสานความคิดริเริ่มสร้างสรรค์บนพื้นฐานของวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่มาพร้อมโจทย์ลดพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพ หรือส่งเสริมให้คนมีสุขภาพดีทั้งสุขภาพกาย จิตใจ ปัญญาและสังคม โดยมีเงินรางวัลรวมมูลค่า 200,000 บาท พร้อมโล่และประกาศนียบัตรมอบให้

"ในปีนี้การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพแบ่งออกเป็น 2 ระดับ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และอาชีวศึกษา ปวช. แต่ละระดับ ที่เข้ารอบ 10 ทีมสุดท้าย จะได้ประสบการณ์ครั้งสำคัญจากการเข้าร่วมกิจกรรม Work shop บ่มเพาะความรู้ในการเป็นนักนวัตกรรุ่นใหม่ โดยมีพี่เลี้ยงเป็นบุคคลชั้นนำของประเทศในด้านนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ และจะได้รับทุนสนับสนุนอีกทีมละ 10,000 บาท เพื่อนำไปพัฒนาชิ้นงานให้เกิดขึ้นจริง" ดร.ณัฐพันธุ์ กล่าว

สำหรับเยาวชนและสถานศึกษาที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดโครงการได้ที่ www.thaihealth.or.th/inno กำหนดส่งใบสมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 และในวันที่ 20 สิงหาคม 2562 จะประกาศผล 20 ทีมที่เข้ารอบเวิร์กช็อป กับ สสส. ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-21 ตุลาคม 2562

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม