อิจฉาน้อง

| |
อ่าน : 2,003

ที่มา : เคล็ดลับการดูแลสุขภาพเด็กวัยก่อนเรียน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

อิจฉาน้อง thaihealth

เด็กจะแสดงพฤติกรรมอิจฉาน้องด้วยการแกล้งน้องตีน้อง เด็กบางคนเรียกร้องความสนใจจากผู้ดูแลด้วยการมีพฤติกรรมถดถอย 

สิ่งที่ผู้ปกครองควรทําคือ  คํานึงถึงหลัก ‘ความเป็นเจ้าของ’ เมื่อมีสมาชิกใหม่ในครอบครัวควรทําให้เด็กรับรู้ว่า น้องเป็นสมบัติของเด็กด้วย ให้เขามีส่วนร่วมในการดูแล และควรให้ความสนใจต่อเขาด้วย ปัญหานี้ก็จะค่อยๆ หมดไป

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การรับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • NO Gift Policy งดรับของขวัญ -
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม