เมื่อลูก “กลัวโรงเรียน”

| |
อ่าน : 766

ที่มา : เคล็ดลับการดูแลสุขภาพเด็กวัยก่อนเรียน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

เมื่อลูก “กลัวโรงเรียน” thaihealth

กลัวโรงเรียน มักเกิดขึ้นเสมอในเด็กวัยอนุบาล เพราะเป็นการเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมใหม่ทั้งตัวบุคคลและสถานที่ เด็กที่มีพี่อยู่ในวัยนี้มักจะอยากไปโรงเรียนตามพี่ วันแรกที่ไปโรงเรียนมักได้รับประสบการณ์จริงว่า ไม่สะดวกสบายเหมือนบ้าน เกิดความรู้สึกพลัดพราก กลัวถูกทอดทิ้ง

สิ่งที่ผู้ปกครองควรทําคือ เตรียมความพร้อมของลูก เช่น พาไปดูโรงเรียนก่อนเข้าเรียน ไปเล่นที่โรงเรียน สร้างสัมพันธภาพกับครูไว้ล่วงหน้า จะช่วยให้เด็กคุ้นเคยกับโรงเรียนเร็วขึ้นได้

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
  • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
  • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
  • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2562 ของ สสส. -
  • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
  • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
  • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
  • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม