รพ.ลำปาง เปิดคลินิกวัยรุ่น ปรึกษาตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร

| |
อ่าน : 1,066

ที่มา : ศูนย์ข่าวแปซิฟิค

ภาพโดย สสส.

รพ.ลำปาง เปิดคลินิกวัยรุ่น ปรึกษาตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร thaihealth

รพ.ลำปาง เปิดคลินิกวัยรุ่น ให้คำปรึกษาตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร

การตั้งครรภ์ของวัยรุ่นในประเทศไทยนับว่ามีอัตราสูง รัฐบาลจึงประกาศใช้พ.ร.บ.การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ตั้งแต่ปี 2559 และมีเป้าหมายลดอัตราการคลอดบุตรของวัยรุ่นให้เหลือไม่เกิน 25 คน ต่อประชากรวัยรุ่นหญิงภายในปี 2569

แต่จากข้อมูลพบว่า อาชีพนักเรียน นักศึกษา ตั้งครรภ์มากถึงร้อยละ 38 และเด็กอายุ 10-20 ปี มีมากถึง 11,012 คน ทำให้สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้ขับเคลื่อนป้องกันและแก้ไขปัญหา 20 จังหวัด นำร่อง 9 ภารกิจ เช่น พัฒนาผู้ปกครองให้มีทักษะคุยเรื่องเพศกับลูก, สนับสนุนให้สถานศึกษาสอนเรื่องทักษะชีวิตและเพศวิถีศึกษารอบด้าน, ทำงานเชิงรุกในกลุ่มเสี่ยงตั้งครรภ์เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา ซึ่งปัจจุบันจังหวัดลำปางเป็นหนึ่งในจำนวนนี้

 รวมถึงการต่อยอดประสานงานอย่างเข้มแข็งจากองค์กรสาธารณประโยชน์ (NGOs) มีผลงานเป็นรูปธรรม มีแนวโน้มการคลอดลดลงอย่างต่อเนื่อง และเข้ารับบริการคุมกำเนิดแบบกึ่งถาวรหรือยาฝังคุมกำเนิดมากขึ้น อย่างเช่น โรงพยาบาลลำปาง ให้ความสำคัญในเรื่องนี้มีการเปิดคลินิกวัยรุ่นและห้องให้คำปรึกษามาตั้งแต่ปี 2534

รพ.ลำปาง เปิดคลินิกวัยรุ่น ปรึกษาตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร thaihealth

นางธูปทิพย์ บุญยู่ฮ่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลลำปาง เจ้าหน้าที่รับผิดชอบคลินิก เล่าให้ฟังว่า วัยรุ่นที่เข้ามาขอรับการปรึกษาจะอยู่ช่วงอายุ 14-22 ปี ส่วนใหญ่มีปัญหาอกหักรักคุด มีเพศสัมพันธ์ไม่ป้องกัน หรือ ถูกล่วงละเมิดและถูกคุกคามทางเพศ ดังนั้นพยาบาลจะต้องสร้างสัมพันธภาพวัยรุ่นเกิดความไว้วางใจ กล้าที่จะเดินเข้ามาเล่าความลับให้ฟังและพร้อมรับการช่วยเหลือ เมื่อเข้าสู่กระบวนการช่วยเหลือจะเริ่มจากพูดคุยปัญหาและประเมิน หากตรวจพบว่ามีการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ จะส่งต่อให้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญรักษาต่อ จากนั้นจะคอยนัดหมายติดตามอาการอย่างต่อเนื่อง ในกรณีที่ตั้งครรภ์ เมื่อคลอดแล้วทางโรงพยาบาลจะทำการฝังยาคุมให้เพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ซ้ำ มีระยะการคุม 3-5 ปี ซึ่งก่อนฝังยาคุมจะทำความเข้าใจพูดคุยถึงข้อดีข้อเสียให้รู้ก่อน ระหว่างนี้หากผ่านพ้นช่วงวัยรุ่นแล้ว เกิดอยากมีลูกสามารถเข้ามาขอเลิกคุมกำเนิดได้ หรือ มีความประสงค์อยากจะฝังยาคุมก็สามารถทำได้ เช่น กรณีตัวอย่าง มีนักเรียนจะไปเรียนต่อที่กรุงเทพมหานคร แต่กลัวพลาดมีเพศสัมพันธ์และตั้งครรภ์จึงเข้ามาคำปรึกษาขอฝังยาคุมกำเนิด

ด้าน นายสุรพล บุรินทราพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง กำชับในเรื่องนี้ ขอให้ทางโรงพยาบาลลำปาง ฝังยาคุมวัยรุ่นที่คลอดลูกทุกคน แต่เนื่องจากจังหวัดลำปางมีบางชนเผ่าอาศัยอยู่ด้วย มีความเชื่อให้ตั้งครรภ์ลูกคนแรกตอนอายุ 16-17 ปี จึงต้องยกเว้นวัยรุ่นในกลุ่มนี้ไว้เท่านั้น

สำหรับเยาวชนที่ต้องการคำปรึกษาสามารถโทรมาได้ที่ 1663 ให้บริการทุกวันตั้งแต่ 09.00-21.00 น.หรือติดต่อผ่านทางออนไลน์ที่ www.lovecarestation.com ตั้งแต่ 16.00-00.00 น.

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม