จ.อุตรดิตถ์ หนุนให้ประชาชนร่วมลดอุบัติเหตุทางถนน

| |
อ่าน : 1,063

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ

จ.อุตรดิตถ์ หนุนให้ประชาชนร่วมลดอุบัติเหตุทางถนน thaihealth

รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ สนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินการลดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบนท้องถนนในโครงการ "Thailand Big Move Road Safety"

เมื่อวันที่ 8 พ.ค.62 นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ มอบหมายให้ นายพิภัช ประจันเขตต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ ให้สัมภาษณ์ประเด็นโครงการ "Thailand Big Move Road Safety" ดำเนินการโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ (สสส.) สนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินการลดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบนท้องถนน โดยดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงของพื้นที่ ณ ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์

ในการให้สัมภาษณ์ครั้งนี้ประกอบด้วย พล.ต.ต.พยูห์ธนะ ศรีสืบวงศ์ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์ นายพยงค์ ยาเภา หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์ นายศุภมิตร ปาณธูป รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ นางดุษฎี ถาวรจตุรวัฒน์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้แทนจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุตรดิตถ์ สถานีตำรวจภูธรพญาแมน สถานีตำรวจภูธรเมืองอุตรดิตถ์ สำนักงานแขวงการทางอุตรดิตถ์ที่ 1 สำนักงานทางหลวงชนบท สำนักงานคปภ. และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมให้สัมภาษณ์

โดยมีประเด็นสำคัญดังนี้ ด้านการจราจรปลอดภัยคณะทำงานขับเคลื่อนจังหวัดอุตรดิตถ์ให้เป็นเมืองปลอดภัย (Safety City) ได้จัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนระยะที่ 1 โดยพิจารณาจากข้อมูลสถิติอุบัติเหตุทางถนนตลอดทั้งปี รวมทั้งช่วงเทศกาลปีใหม่และช่วงเทศกาลการสงกรานต์ซึ่งพบว่า สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุทางถนนส่วนใหญ่เกิดจากพฤติกรรมของผู้ใช้รถใช้ถนนมากถึงร้อยละ 75 ส่วนสาเหตุปัจจัยด้านยานพาหนะและสิ่งแวดล้อมของถนนจะเป็นในลำดับรอง แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนจังหวัดอุตรดิตถ์ให้เป็นเมืองปลอดภัยด้านการจราจรให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินการลดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบนท้องถนน โดยดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงของพื้นที่มีเป้าหมายการดำเนินงานจะดำเนินการตลอดทั้งปี มีการกำหนดตัวชี้วัดผลการดำเนินงานซึ่งสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนจำนวนผู้เสียชีวิตและจำนวนผู้บาดเจ็บต้องลดลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

ทั้งนี้จะมีการติดตามประเมินผลการดำเนินงานเมื่อสิ้นปีงบประมาณ รวมทั้งถอดบทเรียนการปฏิบัติบัติตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนจังหวัดอุตรดิตถ์ให้เป็นเมืองปลอดภัยด้านการจราจรปลอดภัยในระยะที่ผ่านมาเพื่อกำหนดแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนในระยะต่อไป ต่อจากนั้นได้ลงพื้นที่จุดเสี่ยงนำโดย นายธาตรี บุญมาก นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงเพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ลดอุบัติเหตุบนท้องถนนอย่างถาวร ณ บริเวณปั้มน้ำมันปตท.บ้านเกาะ

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ประกาศเตือนภัย -
  • รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการศูนย์กิจการสร้างสุข -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม