กำหนดมาตรฐาน ความปลอดภัยรถพยาบาล

| |
อ่าน : 774

ที่มา : กระทรวงสาธารณสุข 

กำหนดมาตรฐาน ความปลอดภัยรถพยาบาล thaihealth

แฟ้มภาพ

กระทรวงสาธารณสุข  หารือหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ร่วมกำหนดมาตรฐานรถพยาบาลขณะส่งต่อ สร้างระบบความปลอดภัย ทั้งด้านโครงสร้างรถพยาบาล พนักงานขับรถ บุคลากรการแพทย์ ระบบสอบสวนและตอบสนองหลังเกิดอุบัติเหตุ

นายแพทย์ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่า กระทรวงสาธารณสุขให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัยรถพยาบาลมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขณะส่งต่อมีความปลอดภัย ลดความสูญเสีย ได้ตั้งคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานรถพยาบาล กระบวนการปฏิบัติงานเพื่อส่งต่อผู้ป่วยให้ปลอดภัย ซึ่งประกอบด้วย อธิบดี ผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในและนอกกระทรวงสาธารณสุข เช่น สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ กรมการขนส่งทางบก สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กองบัญชาการตำรวจจราจร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยได้ตั้งคณะทำงานมาตรฐานความปลอดภัยรถพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข 5 คณะ ได้แก่ 1.ด้านมาตรฐานโครงสร้างรถพยาบาล 2.พัฒนาแนวปฏิบัติเพื่อการขับขี่รถพยาบาลปลอดภัย 3.พัฒนาแนวปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยของบุคลากรการแพทย์ขณะปฏิบัติงานบนรถพยาบาล 4.พัฒนาเครือข่ายเพื่อสร้างระบบความปลอดภัยในรถพยาบาล และ5.คณะทำงานพัฒนาระบบสอบสวนและตอบสนองหลังเกิดอุบัติเหตุของรถพยาบาล

นายแพทย์ประพนธ์กล่าวต่อว่า ได้เชิญผู้บริหารบริษัทเอกชนที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ด้านบริการขนส่งมวลชน ร่วมแลกเปลี่ยนแนวทางด้านความปลอดภัย ทั้งด้านมาตรฐานโครงสร้างรถ บุคลากร และระบบงาน กับคณะทำงานมาตรฐานความปลอดภัยรถพยาบาลฯ ซึ่งหลายเรื่องที่เกี่ยวกับความปลอดภัยผู้โดยสารสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ โดยคณะทำงานได้เสนอข้อมูลความคืบหน้าการดำเนินงาน และจะจัดประชุมให้ได้ข้อสรุปในแต่ละประเด็น เพื่อจัดทำคู่มือกำหนดมาตรฐาน  และหลักเกณฑ์ที่ส่งเสริมให้เกิดความปลอดภัยทั้ง 5 ด้าน เสนอที่ประชุมคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานรถพยาบาลฯ ต่อไปภายในเดือนมิถุนายน 2562

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม