กำหนดการ แถลงข่าวความร่วมมือในโครงการพัฒนาต้นแบบส่งเสริมการเล่นในบริบทไทย เพื่อสร้างทักษะสำหรับเด็กและเยาวชน

โดย
| |
อ่าน : 371
กำหนดการ
แถลงข่าวความร่วมมือในโครงการพัฒนาต้นแบบส่งเสริมการเล่นในบริบทไทย 
เพื่อสร้างทักษะสำหรับเด็กและเยาวชน (THAI-ACP)
ในวันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.00 - 14.00 น.
ณ ห้องประชุมประชาสังคมอุดมพัฒน์ ชั้น 1 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล จ.นครปฐม
 
08.00 - 09.00 น.     เดินทางโดยรถตู้ออกจาก สสส. ถึง มหาวิทยาลัยมหิดล จ.นครปฐม
09.00 - 09.15 น.     กล่าวเปิด และให้ข้อแนะนำในการดำเนินกิจกรรม ACP
โดย Mr. Chiharu EBASHI Japan Sport Association
09.15 - 10.45 น.     Lecture about ACP
โดย Japan Sport Association
10.45 - 11.00 น.     พักรับประทานอาหารว่าง
11.00 - 11.30 น.     พิธีแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ THAI-ACP
โดย
- ดร.นายแพทย์ ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ สสส.
- นายชิฮารุ อิบาชิ ผู้จัดการทั่วไปสำนักส่งเสริมการกีฬา สมาคมกีฬาประเทศญี่ปุ่น
- รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหิดล
- นายปัญญา ชูเลิศ หัวหน้าโครงการ THAI-ACP
11.30 - 11.45 น.     พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ
11.45 - 12.00 น.     กิจกรรมสาธิตการเล่นในบริบทไทย
โดย ทีมวิทยากรโครงการ THAI-ACP
12.00 - 13.00 น.     พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 14.00 น.     เดินทางกลับถึง สสส.
 
 
 
 
 
ที่มา : สำนักส่งเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการกีฬา ในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม