ปลูกฝังวินัยให้ลูกอย่างไรให้ได้ผล

| |
อ่าน : 3,264

ที่มา : คู่มือการใช้สื่อเสียงชุด "พ่อแม่เลี้ยงบวก"  แผนงานสร้างเสริมสุขภาพจิตเพื่อสุขภาวะสังคมไทย ผู้สนับสนุน:  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ปลูกฝังวินัยให้ลูกอย่างไรให้ได้ผล thaihealth

การตั้งกติกาและข้อตกลงไม่ใช่เรื่องยาก แต่การปฏิบัติให้สําเร็จนั้นยากยิ่งกว่า เพราะต้องใช้ระยะเวลาและความอดทนทั้งพ่อแม่และลูก พ่อแม่ที่ต้องการฝึกฝนลูก ในเรื่องระเบียบวินัยมี 2 หลักใหญ่ๆ ที่เราต้องทําคือ

1. การวางขอบเขตกติกาหรือข้อตกลงที่ชัดเจน

การตั้งขอบเขตกติกาที่ชัดเจนจะทําให้เห็นผลสําเร็จไม่ไกลเกินเอื้อม เด็กจะรู้สึกมั่นคงเมื่อรู้ว่าพ่อแม่คาดหวังพฤติกรรมอะไรจากเขา รู้ว่าการกระทําใดของเขาเป็นที่ยอมรับ และไม่เป็นที่ยอมรับ พ่อแม่อย่าลืมที่จะชื่นชมลูกในพฤติกรรมดีๆ ของลูก เช่น “แม่ภูมิใจที่ลูกมีความรับผิดชอบทําการบ้านจนเสร็จแล้วค่อยไปเล่น” การชื่นชมสิ่งดีๆ ที่ลูกทําถือเป็นกําลังใจที่จะช่วยให้ลูกทําดีต่อไป  

2. การกํากับให้ทําอย่างจริงจัง สุภาพ และไม่ใช้อารมณ์

เมื่อลูกเผลอไผลหรือลองหยั่งใจพ่อแม่ด้วยการทําบ้างไม่ทําบ้าง พ่อแม่ต้องเตือนและกํากับให้ลูกทําทันทีด้วยท่าทีที่สุภาพ เอาจริง  ความนิ่งของพ่อแม่ ใช้เหตุผล ไม่ใช้อารมณ์ จะทําให้ลูกรู้ว่าพ่อแม่เอาจริงและมีความปรารถนาดีต่อเขา พ่อแม่กําลังฝึกฝน ไม่ใช่กําลัง ลงโทษเขา อย่าใจอ่อนให้ลูกต่อรองบ่อยๆ หรือยอมปล่อยให้ลูกทําผิดข้อตกลง ถ้าพ่อแม่ ไม่เคารพกฎที่ตัวเองตั้งขึ้น เด็กจะรู้ว่ากฎนั้นไม่จริงจัง ละเลยได้ เมื่อตั้งกติกาขึ้นและ เข้าใจร่วมกันแล้ว พ่อแม่ต้องเข้มงวดให้ลูกปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง อาจปรับหรือยืดหยุ่นบ้าง แต่ต้องหลังจากทดลองใช้ไปสักระยะหนึ่งแล้ว ไม่ควรปรับเปลี่ยน กลับไปกลับมาบ่อยๆ จะทําให้การฝึกฝนไม่ได้ผล

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ประกาศเตือนภัย -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม