การประชุม INPUT ครั้งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

| |
อ่าน : 6,140

ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข

ภาพประกอบจาก สสส

การประชุม INPUT ครั้งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ thaihealth

สสส. - องค์กร INPUT - สถาบันเกอเธ่ – ไทยพีบีเอส เจ้าภาพร่วมจัดการประชุม INPUT ครั้งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ “ไทยโชว์สารคดีถ้ำหลวง” สร้างจิตสำนึกสื่อพลเมือง เน้นประโยชน์ต่อสาธารณะ

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 ที่โรงแรมรอยัล ออคิด เชอราตัน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ องค์กร International Public Television (INPUT) สถาบันเกอเธ่ ไทยพีบีเอส สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจกรรมโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และภาคีเครือข่าย จัดการประชุมนานาชาติ “International Public Television Conference 2019” ระหว่างวันที่ 6 - 10 พฤษภาคม 2562

การประชุม INPUT ครั้งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ thaihealth

นางสาวจูดี้ แทม ผู้อำนวยการการจัดการประชุม INPUT President กล่าวว่า การจัดงานมีแนวคิด “Storytelling in the Public Interest เรื่องเล่าเกี่ยวกับประโยชน์สาธารณะ” ซึ่งเป็นครั้งแรกของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่จะได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากการรับชมภาพยนตร์ กว่า 85 เรื่อง จาก 34 ประเทศ อาทิ ประเทศแคนาดา เดนมาร์ก ฟินแลนด์ กาน่า อินเดีย ญี่ปุ่น สวิตเซอร์แลนด์ สวีเดน สหรัฐอเมริกา ไทย ภายในงานแบ่งห้องชมภาพยนตร์เป็น 3 ห้อง เพื่อให้ผู้เข้าร่วมเลือกชมภาพยนตร์ตามความสนใจ ครอบคลุมทั้งรายการข่าว สารคดี บันเทิง รายการสำหรับเด็กและเยาวชน และสื่อที่เผยแพร่เนื้อหาเดียวกันในหลายช่องทาง (Cross Media) รวมถึงผลงานจากไทยพีบีเอส ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมฉาย ได้แก่ สารคดีสะอาดบุรี และ ซีรีส์ฤดูกาลแห่งรัก ตอน ‘ฝน’ และสารคดีถ้ำหลวง ‘สูญ-หา-เจอ-รอด-ฟื้น’ และผลงานทั้งหมดนี้จะถูกเผยแพร่เฉพาะในการประชุมนานาชาติครั้งนี้เท่านั้น

การประชุม INPUT ครั้งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ thaihealth

ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ สสส. กล่าวว่า สภาพเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชนจากผู้รับสื่อหลัก เช่น โทรทัศน์ วิทยุ และหนังสือพิมพ์ ให้กลายเป็นผู้ใช้สื่อผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ แม้อย่างนั้นสื่อหลักอย่างโทรทัศน์ยังคงความเป็นสื่อที่มีบทบาทการชี้นำความคิด ค่านิยม พฤติกรรม และสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้คนในสังคม และไม่หยุดพัฒนารูปแบบการสื่อสาร โดยเลือกนำเสนอผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้น และยังคงความเป็นสื่อสาธารณะที่สร้างบรรยากาศสังคมให้เอื้อต่อการมีสุขภาวะ ตามหลักจรรยาบรรณวิชาชีพ สื่อมวลชนที่มีหน้าที่ให้ความรู้ทางการศึกษา ยกระดับความต้องการของประชาชนเพื่อเป้าหมายของการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ

การประชุม INPUT ครั้งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ thaihealth

การประชุมครั้งนี้นับเป็นเวทีกลางที่เอื้อให้ผู้ผลิตสื่อ ผู้กำหนดนโยบาย ผู้สนับสนุน และนักวิชาการ ได้มีโอกาสร่วมอภิปราย แบ่งปันประสบการณ์ แรงบันดาลใจ ปัญหาและแนวทางแก้ไข ผ่านประเด็นทางสังคม วัฒนธรรม การสืบหาความจริง และการศึกษา เพื่อพัฒนาสื่อวิชาชีพให้เป็นผู้สร้างสรรค์เนื้อหาที่มาพร้อมกับจิตสำนึกหน้าที่พลเมือง คงไว้ซึ่งจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพสื่อ ด้วยบทบาทของการเป็นแหล่งเรียนรู้สำคัญเพื่อพัฒนาพลเมืองในโลกศตวรรษที่ 21” ดร.นพ.ไพโรจน์ กล่าว

การประชุม INPUT ครั้งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ thaihealth

ภายในงานมีล่ามภาษาอังกฤษ-ไทย และไทย-อังกฤษ สำหรับผู้ร่วมงาน เนื่องจากภายหลังการรับชมภาพยนตร์ ผู้ผลิตจะร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ชมที่ส่วนใหญ่เป็นผู้ผลิตวิชาชีพที่มีความรู้ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญสูง ซึ่งผู้เข้าร่วมงานจะได้แนวทาง วิธีคิดในการผลิตรายการรูปแบบต่าง ๆ ทั้งในประเทศและบริบทสากล

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม