สูงวัย ไม่เนือยนิ่ง

| |
อ่าน : 2,494

ที่มา : จดหมายข่าวชุมชนคนรักสุขภาพ ฉบับ สร้างสุข ปีที่ 15 ฉบับที่ 211 พฤษภาคม 2562

สูงวัย ไม่เนือยนิ่ง thaihealth

แฟ้มภาพ

ภาวะเนือยนิ่งสร้างผลเสียทางสุขภาพไม่ว่าจะในวัยใด  โดยเฉพาะผู้สูงวัย  พฤติกรรมเนือยนิ่ง  นั่งๆ นอนๆ หน้าทีวี ยังอาจส่งผลให้เจ็บป่วยได้มากขึ้น  ผู้สูงวัยสามารถมีกิจกรรมทางกายด้วยวิธีต่างๆ

1.งานบ้าน  ถือเป็นกิจกรรมยามว่างที่ได้ออกแรงเบาๆ อาทิ กวาดใบไม้  รดน้ำต้นไม้ ปัดกวาดบ้าน  หลีกเลี่ยง  การทำงานบ้านในจุดเสี่ยง เช่น ที่ลื่น ที่สูงชัน

2.เดินทาง ไม่ว่าจะการเดินออกไปพบปะเพื่อนบ้าน  ร่วมกิจกรรมของชุมชน  ชมรมผู้สูงอายุ นอกจากได้ออกกำลังกาย ยังได้สังคม  หรือจะเดินไปจ่ายตลาด  ปั่นจักรยานในสถานที่ปลอดภัย

3.ทำงานอดิเรก  ถือเป็นการผ่อนคลายความเครียด   ได้ออกกำลังกายสมอง  ไม่ให้เป็นโรคความจำเสื่อม  ไม่ว่าจะเป็นร้องเพลง เต้นรำ วาดภาพ ปลูกต้นไม้

4.ออกกำลังกาย เน้นความสม่ำเสมอ แต่ไม่หนักเกินไป ออกในสถานที่ปลอดภัย  อาทิ ลีลาศ รำไทเก๊ก รำไม้พลอง  ถือเป็นการยืดเส้นยืดสายออกกำลังกายแบบเบาๆ

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการกีฬา ในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม