การเงินวัยเกษียณ ต้องคำนึงถึงสิ่งเหล่านี้

| |
อ่าน : 3,090

ที่มา : เงินออมเพื่อวัยเกษียณ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

การเงินวัยเกษียณ ต้องคำนึงถึงสิ่งเหล่านี้ thaihealth

การเตรียมพร้อมด้านการเงิน เพื่อให้เราใช้ในยามเกษียณเป็นเรื่องที่สำคัญต่อการดำเนินชีวิตถ้าเราวางแผนได้ตั้งแต่อายุยังน้อยหรือ ใกล้จะเกษียณก็สามารถนำไปใช้ได้เพื่อการเก็บออมในวันข้างหน้าที่ยังมาไม่ถึง

สำหรับอนาคตการเงินวัยเกษียณต้องคำนึงถึงสิ่งเหล่านี้

ระยะเวลาของช่วงชีวิต คือสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าเราควรจะต้องมีเงินออมไว้ใช้จ่ายอีกกี่ปีหลังเกษียณ

อัตราเงินเฟ้อ ที่คาดว่าน่าจะเป็นไปในช่วงเวลาของการเกษียณอายุ เรื่องนี้เป็นสิ่งที่อยู่นอกเหนือการควบคุม และเป็นสิ่งที่ทำให้เงินออมมีค่าด้อยลงตามค่าเงินเฟ้อที่สูง

ไลฟ์สไตล์ ปกติมักต้องการเงินประมาณ 70% ของรายจ่ายปัจจุบันเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายยามเกษียณอายุ ซึ่งจำนวนเงินนี้อาจแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับวิถีชีวิต การใช้จ่าย ปัญหาสุขภาพ หรือภาระอื่นๆ ตามแต่ละบุคคล

สุขภาพ ปัญหาการเจ็บป่วยจะมีผลกับเงินออมแน่นอน

 

อ่านแนวทางการจัดการเงินออมเพื่อวัยเกษียณ ได้ที่ https://bit.ly/2LkKksa

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ประกาศเตือนภัย -
  • ทำ 10 สิ่งนี้ถูกต้อง ช่วยลดโอกาสเสี่ยงติดโควิด-1 - ทำ 10 สิ่งนี้ถูกต้อง ช่วยลดโอกาสเสี่ยงติดโควิด-1
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม