ละครดีดีมากกว่าสนุก แต่ขับเคลื่อนสุขภาวะ

| |
อ่าน : 1,470

ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

ภาพโดย สสส.

ละครดีดีมากกว่าสนุก แต่ขับเคลื่อนสุขภาวะ thaihealth

ละครดีดูสนุกคนชมไม่เคยทิ้ง เพราะละครอยู่คู่กับคนไทยมายาวนานถือเป็นสื่อบันเทิงที่ได้รับความนิยมสูงสุดที่น่าสนใจมีผลสำรวจ พบว่า เยาวชนไทยมีพฤติกรรมเลียนแบบละครถึงร้อยละ 78 ละครที่ประสบความสำเร็จนอกจากวัดที่เรตติ้งแล้วควรเป็นละครดี ๆ มีสาระให้แง่คิด และสะท้อนความจริงในสังคม ซึ่งการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีนักเขียนบทละครโทรทัศน์ผลิตผลงานมีคุณค่ายังจำเป็น

เหตุนี้สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดงานแถลงข่าว "การก่อตั้งสมาคมนักเขียนบทละครโทรทัศน์" เมื่อวันก่อน เพื่อให้เกิดการทำงานร่วมกันในการสร้างสังคมสุขภาวะพร้อมจัดเสวนาในหัวข้อ "มิติด้านสื่อเชิงสร้างสรรค์ต่อสังคมสุขภาวะ" สร้างความเข้าใจในการสื่อสารเชิงสร้างสรรค์และเสริมสร้างสังคมสุขภาวะที่ดี

ละครดีดีมากกว่าสนุก แต่ขับเคลื่อนสุขภาวะ thaihealth

ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ (สสส.) กล่าวว่า สสส.ขับเคลื่อนการทำงานเพื่อสุขภาพให้ครอบคลุมทั้ง 4 มิติ คือ กาย จิต สังคมและปัญญา การที่สื่อเข้ามามีส่วนร่วมจะช่วยพัฒนาได้ในทุกมิติให้คนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเพราะสื่อเป็นสิ่งที่ทุกคนคุ้นเคยดี แต่สื่อสร้างสรรค์จะมีนิยามเพิ่มเติมเพื่อขยายความเข้าใจ คือเนื้อหาที่ถูกต้องตรงตามศีลธรรมจริยธรรมและมุ่งปรับทัศนคติให้ถูกครรลองคลองธรรม สร้างการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพรวมถึงปรับวิถีชีวิตไม่ลุ่มหลงมัวเมา มีนิยามชัดใน พ.ร.บ.กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พ.ศ. 2558 อย่างไรก็ตาม พ.ร.บ.กับการปฏิบัติจริงอาจแตกต่างกันเพราะการผลิตสื่อจะต้องอาศัยการร่วมมือจากหลายฝ่าย และการคำนึงถึงผู้ชมเพื่อให้ได้รับผลกระทบที่ดีและเติบโตต่อเป็นผู้สร้างสรรค์สื่อที่ดีต่อไป

"สื่อมีอิทธิพลมากในการเติมเต็มชักจูงชักนำไปสู่สิ่งที่ดีกว่าบทบาทของสื่อโดยเฉพาะละครหลายเรื่องมีประโยชน์ต่อสังคมมาก เช่น บุพเพสันนิวาส วัยแสบสาแหรกขาด ทองเอกหมอยาท่าโฉลง ถือเป็นตัวอย่างละครที่ดีทำให้สังคมและเด็กรุ่นใหม่เกิดการตื่นตัวและได้เรียนรู้สิ่งใหม่" ดร.นพ.ไพโรจน์ กล่าว

ละครดีดีมากกว่าสนุก แต่ขับเคลื่อนสุขภาวะ thaihealth

ด้าน อาจารย์ศัลยา สุขะนิวัตติ์ นายกสมาคมนักเขียนบทละครโทรทัศน์และผู้เขียนบทละคร "บุพเพสันนิวาส" บอกถึงวัตถุประสงค์การตั้งสมาคมฯ ว่า เป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนและทำงานร่วมกันรวมถึงประสานงานกับหน่วยงานรัฐและเอกชนเพื่อให้มีส่วนร่วมในการทำละคร โดยเฉพาะการพัฒนาบทละครด้วยการสนับสนุนทางด้านข้อมูล สมาคมฯ จะพัฒนาศักยภาพผู้เขียนบทของประเทศไทย นอกจากนี้ยังได้ร่วมงานกับ สสส. จัดกิจกรรมการอบรมพัฒนาสื่อและพัฒนาเยาวชนที่จะเติบโตมาเป็นผู้เขียนบทรวมถึงพัฒนานักเขียนบทละครโทรทัศน์สู่การสื่อสารสุขภาวะอีกด้วย

"ละครโทรทัศน์เป็นพาณิชย์ศิลป์ศิลปะที่อยู่ในละคร มีความดี ความงาม ความสุนทรี และแง่คิดที่ดีใส่ในละครนอกเหนือจากการขายโฆษณาหาผู้สนับสนุน ถึงแม้ว่าเรื่องการขายของจะไม่เกี่ยวกับผู้เขียนบทแต่กลับถูกทำให้เกิดการแข่งขันในเชิงพาณิชย์ กรงกรรมคือละครที่เรียกได้ว่าอยู่ในกระแสและสามารถผนวกความเป็นพาณิชย์และศิลปะเข้ากันได้อย่างกลมกลืน" อาจารย์ศัลยากล่าว

ละครดีดีมากกว่าสนุก แต่ขับเคลื่อนสุขภาวะ thaihealth

ยิ่งยศ ปัญญา นักเขียนเจ้าของบทละครกรงกรรม กล่าวว่า ศิลปะการละครถือเป็นศิลปะอันดับหนึ่งที่มนุษย์มี โดยนำศิลปะทุกแขนงมาร่วมกันออกมาเป็นละคร นอกจากหน้าที่การให้ความบันเทิงดูแล้วมีความสุขละครยังมีอิทธิพลต่อสังคมที่เปลี่ยนไป เพราะละครเป็นสื่อฟรีทำให้เกิดการแข่งขันสูงโดยเฉพาะการแข่งขันด้านเนื้อหา ทำให้ผู้ผลิตละครมุ่งผลิตให้น่าสนใจมากที่สุด ละครแต่ละเรื่องมีคุณค่าที่กระทบใจคนดูแตกต่างกันไป การสอนคนดูด้วยการไม่ยัดเยียด แต่ผ่านการดำเนินเนื้อเรื่องให้คนดูคิดตามและตั้งคำถามระหว่างตัวเองกับสังคม ซึ่งหน้าที่ของละครคือการทำให้คนดูเกิดวุฒิปัญญาที่เกิดจากการตั้งคำถามค้นหาความหมายของชีวิตเป็นต้น

ละครดีดีมากกว่าสนุก แต่ขับเคลื่อนสุขภาวะ thaihealth

นิธิภัทร์ เอื้อวัฒนสกุล ผู้ผลิตละครเรื่อง "วัยแสบสาแหรกขาด" เผยจุดเริ่มต้นการผลิตละครสะท้อนสังคมว่า มีโอกาสพูดคุยกับผู้เขียนบทละครสื่อปัญหาของเด็กเยาวชนจึงสนใจร่วมผลิตนำมาสู่ละครเรื่องวัยแสบสาแหรกขาด สะท้อนปัญหาวัยรุ่นยุคปัจจุบัน ตั้งใจผลิตละครแนวนี้ต่อ อยากให้ผู้ชมเข้าใจปัญหาที่แท้จริง ประเด็นต่อไปอยากจะนำเสนอปัญหาแฟนคลับหรือการเป็นติ่งศิลปินที่เด็กและเยาวชนมักทุ่มเทให้กับศิลปินมากเกินไป ขาดความเป็นตัวของตัวเอง ทั้งที่ไม่รู้จักนิสัยที่แท้จริงของบุคคลนั้นอยากให้แยกแยะทำความเข้าใจ

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม