เมื่อรู้สึกปรี๊ด ขณะทํางาน

| |
อ่าน : 1,635

ที่มา : สุขภาพดีในที่ทำงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

เมื่อรู้สึกปรี๊ด ขณะทํางาน thaihealth

ความเครียดหรืออารมณ์เสียเป็นตัวบั่นทอนสุขภาพกายและใจไม่แพ้พฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ไม่เหมาะสม ซึ่งในการทํางานทุกคนต้องพบเจอกับภาวะอารมณ์เหล่านี้ไม่มากก็น้อย เพราะต้องทํางานร่วมกับคนหมู่มาก เราจึงควรต้องรู้จักการควบคุมอารมณ์และปล่อยวาง

• เมื่อประสบภาวะอารมณ์เครียด ใช้การหายใจช่วยคุมสติ โดยให้หายใจเข้าออกลึกและช้าไปเรื่อยๆ จนรู้สึกสงบ

• หยุดนิ่ง เมื่อความโกรธกําลังก่อตัว ให้หยุดนิ่งเพื่อคิดและใช้เวลาไตร่ตรองก่อนที่จะมีปฏิกิริยาตอบโต้ต่อสถานการณ์นั้น

• ถอยห่าง หากรู้สึกโกรธมากจนไม่สามารถจะพูดหรือคิดทําร้ายร่างกายคนอื่น ควรเดินออกไปจากสถานการณ์นั้น เพื่อมาสงบสติอารมณ์และหาคําตอบที่มาของความโกรธหากรู้สึกปรี๊ดขณะทํางาน

• กลับมาทํางานต่อ จัดการแก้ไขงานที่ยังทําไม่สําเร็จ เป็นวิธีที่ช่วยละทิ้งความรู้สึกไม่ดี ลดความวิตกกังวลและความเครียดในการทํางานได้

• ฝึกมองโลกในแง่บวก ควรหัดมองแง่บวกของผู้อื่นและชื่นชมคนอื่น หากทําได้จะเป็นการเติมความสุขให้กับชีวิต

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
  • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
  • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
  • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2562 ของ สสส. -
  • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
  • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
  • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
  • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม