เมื่อรู้สึกปรี๊ด ขณะทํางาน

| |
อ่าน : 3,780

ที่มา : สุขภาพดีในที่ทำงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

เมื่อรู้สึกปรี๊ด ขณะทํางาน thaihealth

ความเครียดหรืออารมณ์เสียเป็นตัวบั่นทอนสุขภาพกายและใจไม่แพ้พฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ไม่เหมาะสม ซึ่งในการทํางานทุกคนต้องพบเจอกับภาวะอารมณ์เหล่านี้ไม่มากก็น้อย เพราะต้องทํางานร่วมกับคนหมู่มาก เราจึงควรต้องรู้จักการควบคุมอารมณ์และปล่อยวาง

• เมื่อประสบภาวะอารมณ์เครียด ใช้การหายใจช่วยคุมสติ โดยให้หายใจเข้าออกลึกและช้าไปเรื่อยๆ จนรู้สึกสงบ

• หยุดนิ่ง เมื่อความโกรธกําลังก่อตัว ให้หยุดนิ่งเพื่อคิดและใช้เวลาไตร่ตรองก่อนที่จะมีปฏิกิริยาตอบโต้ต่อสถานการณ์นั้น

• ถอยห่าง หากรู้สึกโกรธมากจนไม่สามารถจะพูดหรือคิดทําร้ายร่างกายคนอื่น ควรเดินออกไปจากสถานการณ์นั้น เพื่อมาสงบสติอารมณ์และหาคําตอบที่มาของความโกรธหากรู้สึกปรี๊ดขณะทํางาน

• กลับมาทํางานต่อ จัดการแก้ไขงานที่ยังทําไม่สําเร็จ เป็นวิธีที่ช่วยละทิ้งความรู้สึกไม่ดี ลดความวิตกกังวลและความเครียดในการทํางานได้

• ฝึกมองโลกในแง่บวก ควรหัดมองแง่บวกของผู้อื่นและชื่นชมคนอื่น หากทําได้จะเป็นการเติมความสุขให้กับชีวิต

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม