กำหนดการ เสวนาสาธารณะ และ workshop WHY WE POST เข้าใจโลกใหม่ของวัยรุ่นยุควุ่นเน็ต

โดย
| |
อ่าน : 978
กำหนดการ
เสวนาสาธารณะ และ workshop 
WHY WE POST: เข้าใจโลกใหม่ของวัยรุ่นยุควุ่นเน็ต

วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562 เวลา 9.00-17.00 น. 
ณ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 
09.00 - 09.15 น.     ลงทะเบียน
09.15 - 09.25 น.     กล่าวเปิดงานโดย ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการ สสส.  
09.25 - 09.45 น.     ปาฐกถานำ “ความท้าทายใหม่เรื่องโซเชียลมีเดียกับเด็กและเยาวชน”
โดย รศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ
09.45 - 12.00 น.     เวทีสาธารณะ “WHY WE POST: เข้าใจโลกใหม่ของวัยรุ่นยุควุ่นเน็ต”
ร่วมแลกเปลี่ยนโดย :
• นพ.ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
• อ.พรรณราย โอสถาภิรัตน์ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• อิสริยะ ไพรีพ่ายฤทธิ์ ผู้ร่วมก่อตั้งและผู้บริหาร Blognone 
• เกรียงไกร วชิรธรรมพร นักเขียนบทและผู้กำกับซีรีส์ ฮอร์โมน วัยว้าวุ่น
ดำเนินรายการโดย กรรณิการ์ กิจติเวชกุล นักจัดรายการเช้าทันโลก FM 96.5
12.00 - 13.00 น.     พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 17.00 น.     สัมมนาเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “HOW WE POST : เข้าใจเครื่องมือ
และชุดทักษะในการทำงานกับวัยรุ่นยุควุ่นเน็ต”
ร่วมให้ความรู้โดย :
• จิระวัฒน์ ภูมิศรีแก้ว
• หัวหน้าฝ่ายนโยบายและความสัมพันธ์ภาครัฐ บริษัท กูเกิ้ล (ประเทศไทย) จำกัด
• Michael Bäk
• Head of Public Policy, Facebook Thailand
• Shanti Alexander
• Policy Programs Manager, Apac, Facebook Singapore
 
 
 
 
 
ที่มา : สำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การรับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • NO Gift Policy งดรับของขวัญ -
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม