(ร่าง) กำหนดการ แลกเปลี่ยนดูงานพื้นที่ จังหวัดลำปาง

โดย
| |
อ่าน : 207
(ร่าง) กำหนดการ
แลกเปลี่ยนดูงานพื้นที่ จังหวัดลำปาง
วันที่ 10-11 พฤษภาคม 2562
ณ  จังหวัดลำปาง
 
วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2562
07.15 - 08.35 น.     บินจากกรุงเทพฯ - ลำปาง
08.35 - 09.00 น.     ออกเดินทางจาก สนามบินลำปาง ไป ศูนย์ราชการจังหวัดลำปาง 
(ระยะทาง 6.6 กม. ใช้เวลาประมาณ 10 นาที)
09.00 - 10.30 น.     รายงานความก้าวหน้าโครงการพัฒนารูปแบบบูรณาการ
การขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์กับเอชไอวี/เอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และยาเสพติด ในวัยรุ่น โดย องค์กรสาธารณประโยชน์ จังหวัดลำปาง
โดย พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปาง
และ กลุ่มเพื่อนเพื่อเด็กและเยาวชนจังหวัดลำปาง
ออกเดินทางจากศูนย์ราชการจังหวัดลำปาง ไปโรงพยาบาลลำปาง (ระยะทาง 7 กม. ใช้เวลาประมาณ 10 นาที)
10.40 - 12.00 น.     เยี่ยมชมสถานบริการที่เป็นมิตรกับเยาวชน โรงพยาบาลลำปาง
12.00 - 13.00 น.     รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 - 13.30 น.     เดินทางไป เทศบาลนครลำปาง 
13.30 - 15.00 น.     นำเสนอการดำเนินงาน ในระดับพื้นที่ อำเภอเมืองลำปาง
ณ เทศบาลนครลำปาง
15.00 - 16.00 น.     นำเสนอโรงเรียนต้นแบบ เพศวิถีศึกษา จังหวัดลำปาง
“โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม” ณ เทศบาลนครลำปาง
16.00 - 17.00 น.     สะท้อน และสรุปผลการเยี่ยมติดตามจังหวัด
17.00 - 18.00 น.     รับประทานอาหารเย็น และเดินทางกลับที่พัก
 
วันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม 2562
08.30 - 09.00 น.     เดินทางออกจากที่พักไปยังวัด…… เขตเทศบาลนครลำปาง
09.00 - 11.00 น.     การสื่อสารระหว่างพ่อแม่ผู้ปกครองกับบุตรหลาน เพื่อส่งเสริมสุขภาวะทางเพศในเยาวชน
11.00 - 12.00 น.     รับประทานอาหารกลางวัน
12.00 - 13.30 น.     รับฟังแกนนำเยาวชนที่ขับเคลื่อนงานตั้งครรภ์ในวัยรุ่ และให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน
13.30 - 14.00 น.     เดินทางไปยังท่าอากาศยานลำปาง
14.20 - 15.40 น.     บินจากลำปาง – ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ
 
 
 
 
 
ที่มา : สำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
  • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
  • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
  • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2562 ของ สสส. -
  • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
  • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
  • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
  • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม