กำหนดการ ดูงานพื้นที่เทศบาลเมืองโพธาราม จ.ราชบุรี

โดย
| |
อ่าน : 218
กำหนดการ
ดูงานพื้นที่เทศบาลเมืองโพธาราม จ.ราชบุรี
วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม 2562
ณ เทศบาลเมืองโพธาราม จ.ราชบุรี
 
06.30 น.     ออกเดินทาง
08.30 น.     เดินทางถึงหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองโพธาราม จ.ราชบุรี
• ชมรมการแสดงลีลาศเพื่อสุขภาพ
08.50 น.     เดินทางชมเส้นทางท่องเที่ยวเมืองสุขภาวะ พร้อมเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆ
10.30 น.     เดินทางกลับมายังสำนักงานเทศบาลเมืองโพธาราม 
• ชมการออกร้านและนิทรรศการจากเครือข่ายชุมชน 10 ชุมชนในเขตเทศบาล อาทิ การตัดพวงมะโหตร การมัดย้อม ชิมอาหารมอญ อาหารท้องถิ่นของชุมชนมอญ ซึ่ง ชุมชนมอญเป็นชุมชนเก่าแก่ที่ตั้งถิ่นฐานมานานในเมืองโพธาราม และกลุ่มอนุรักษ์ฯวิถีชาวมอญ  
• ทานอาหารว่างท้องถิ่น (ขนมผักกาด สูตรเฉพาะของโพธาราม เป็นอาหารโบราณของชุมชนชาวจีนในเมืองโพธาราม) ก๋วยเตี๋ยวลุยสวน (ผักปลอดสารพิษ) และน้ำดื่มสมุนไพร
11.00 น.     กล่าวต้อนรับโดย นายสวัสดิ์ จังพานิช นายกเทศมนตรีเมืองโพธาราม 
(ณ ห้องประชุมชั้นสาม สำนักงานเทศบาล) 
11.05 น.     การนำเสนอการร่วมสร้างพื้นที่และวิถีชีวิตสุขภาวะของชาวเมืองโพธาราม
โดย ตัวแทนจากอรุณอินสยาม ตัวแทนจากชมรมจักรยาน ฯ ตัวแทนจากชมรมลีลาศ ฯ และตัวแทนจากชมรมท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ฯ
11.30 น.     ช่วงแลกเปลี่ยนเพื่อสร้างกำลังใจ
12.00 น.     ทานอาหารกลางวันเพื่อสุขภาพแบบชาวโพธาราม 
12.45 น.     ออกเดินทางจาก เทศบาลเมืองโพธาราม ถึงโพธิ์วัน (ที่พักที่ประยุกต์มาจากโรงเรียน) 
ผู้ร่วมกระบวนการกับโครงการในการฟื้นฟูอาหารวัฒนธรรมของชุมชน ข้าวโพด 8 แถว ของโพธาราม และอาหารวัฒนธรรมอื่นๆ และศิลปะวัฒนธรรมย่านเก่าของชุมชน
13.15 น.     ประชุมคณะกรรมการบริหารแผน
15.00 น.     เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ
 
 
 
 
 
ที่มา : สำนักส่งเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
  • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
  • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
  • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2562 ของ สสส. -
  • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
  • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
  • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
  • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม