สั่งทุกหน่วยงานเฝ้าระวังสเตียรอยด์

โดย
| |
อ่าน : 5,824

พ่อค้าหัวหมอปลอมปนในยาสมุนไพร

 

          สาธารณสุข สั่งทุกหน่วยงานเฝ้าระวังและตรวจวิเคราะห์สเตียรอยด์ในยาสมุนไพรเพื่อความปลอดภัยของประชาชน หลังพบมีการปลอมปนในยาเม็ดลูกกลอน พร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้ชุดทดสอบสเตียรอยด์ให้กับหน่วยงานและประชาชน เพื่อสามารถนำไปตรวจสอบได้ด้วยตนเอง

          ดร.พรรณสิริ กุลนาถศิริรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า จากการบริโภคยาจากสมุนไพรของผู้บริโภคที่หลงเชื่อสรรพคุณที่มีการโฆษณาเกินจริง ทำให้มีโอกาสได้รับการปลอมปนด้วยยาแผนปัจจุบัน นับว่าเป็นปัญหาที่สำคัญของประเทศ แม้ว่าหน่วยงานภาครัฐจะมีการกำกับและควบคุมการผลิต แต่ผู้ผลิตบางรายได้มีการนำยาแผนปัจจุบันมาผสมในยาแผนโบราณ เพื่อให้เกิดผลการรักษาที่รวดเร็ว ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพ โดยเฉพาะยาลูกกลอน กินแล้วจะเกิดอาการตัวบวมและค่อยๆ อ้วนขึ้น แม้จะหยุดกินยาแล้วก็ตามส่วนมากยาเหล่านี้ซื้อมาจากผู้ขายประเภทขายตรง ยาทำบุญพระแจกหรือยาผีบอกและยาที่ลักลอบเข้ามาจำหน่าย ด้วยเหตุนี้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยเครือข่ายศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ในส่วนภูมิภาคทั้ง14 แห่ง ได้ร่วมกับ สำนักยาและวัตถุเสพติดภายใต้โครงการวิทยาศาสตร์การแพทย์สู่ชุมชน (commedsci) ได้มีการรวบรวมข้อมูลผลการทดสอบตัวอย่างยาจากสมุนไพรซึ่งนำส่งจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดโรงพยาบาล และภาคเอกชนทั่วประเทศ ส่งตรวจระหว่างปี 2551-2552 จำนวนทั้งสิ้น1,584 ตัวอย่าง พบว่ามีการปลอมปนยาแผนปัจจุบัน จำนวน 283 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 17.87 โดยพบการปลอมปนสูงในยาจากสมุนไพร ที่เป็นเม็ดลูกกลอน และยังพบว่ามียาแผนปัจจุบันปลอมปนมากกว่า 1 ชนิด สูงถึงร้อยละ 47.00 ของตัวอย่างที่ตรวจพบ

 

          รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวอีกว่า ยาแผนปัจจุบันที่ตรวจพบได้แก่ เดกซาเมทาโซน (dexame thasone) เพรดนิโซโลน (pred nisolone)แอนติฮีสตามีน (antihistamine) ยาต้านอักเสบกลุ่มที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ (nsaids)และวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ดังนั้น การนำยาแผนปัจจุบันผสมลงในยาจากสมุนไพรอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของผู้บริโภค ดังนั้น ได้ประสานหน่วยงานที่รับผิดชอบงานคุ้มครองผู้บริโภค ด้านสาธารณสุขในแต่ละพื้นที่เพื่อดำเนินตามกฎหมายกับผู้ผลิตยาสมุนไพรดังกล่าวแล้ว นอกจากนี้ ยังได้ดำเนินการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีการใช้ชุดทดสอบสเตียรอยด์ที่ได้พัฒนาขึ้นให้แก่โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.)สถานีอนามัย และหน่วยงานอื่นๆ ที่สนใจสามารถนำไปตรวจสอบได้ด้วยตนเอง เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการคุ้มครองผู้บริโภคและเฝ้าระวังความปลอดภัยในเบื้องต้น

 

 

 

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์สยามรัฐ

 

 

update:03-11-53

อัพเดทเนื้อหาโดย : ณัฏฐ์ ตุ้มภู่

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • รับสมัครผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินโครงการ สสส. -
 • การแสดงความเห็นต่อ (ร่าง) ทิศทาง เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2565-2574) กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - การแสดงความเห็นต่อ (ร่าง) ทิศทาง เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2565-2574) กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ประกาศเตือนภัย -
 • รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการศูนย์กิจการสร้างสุข -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ป้ายคำ(Tag)

กิจวัตรประจำวัน  ฟอกเลือด  ไอมาราธอน  ด้วงก้นกระดก  สร้างเสริมความปลอดภัย  บุหรี่ไฟฟ้า  การจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมขององค์กรในชุมชนเพื่อสุขภาวะคนไทย  จังหวัดกำแพงเพชร  ตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์  สมอไทย  พิการ สูงอายุ ใช้ชีวิต พื้นฟู สมรรถภาพ  สสส. สร้างสุข สุขภาพ สุขภาวะ thaihealth ปันสุข แบ่งปัน สรรค์สร้าง เพื่อชุมชนน่าอยู่ ดอกไม้ของขุนทะเล ใจที่พร้อม เกษตรอินทรีย์ มติชุมชน เพื่อความอุดมสมบูรณ์ เส้นทางความอดทน เพลงอีแซว รสแกงที่แตกต่าง สืบสานภูมิปัญญา นวดแผนไทยรุ่นจิ๋ว สำนักสนับสนุนสุขภาวะชุม  เยียวยา  เครือข่ายจักรยานอัจฉริยะ  ดีซ่าน  วิจารณญาณ  ไฟเหลือง  ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ  เด็กอ่อน  ธรรมะกับ 5ส  

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม