'โรงเรียนผู้สูงอายุ' สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างชีวิตให้ชุมชน

| |
อ่าน : 1,644

ที่มา : เว็บไซต์ thaihealthycommunity.org

ภาพประกอบจากเว็บไซต์ thaihealthycommunity.org

'โรงเรียนผู้สูงอายุ' สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างชีวิตให้ชุมชน thaihealth

“โรงเรียนผู้สูงอายุ” สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างชีวิตให้ชุมชน

ตำบลดวนใหญ่ อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ ตำบลขนาดใหญ่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของศรีสะเกษ ก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ ที่กำลังจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุในเร็ว ๆ นี้

ไม่ใช่แค่ประเทศไทย แต่หลาย ๆ ประเทศทั่วโลก ก็กำลังเข้าสู่สังคมที่เต็มไปด้วยผู้สูงอายุกันมากขึ้น ผลที่ตามมาของสังคมสูงวัย คือกำลังผลิตที่น้อยลง ปัญหาสุขภาพที่เพิ่มมากขึ้น และคุณภาพชีวิตของเหล่าผู้สูงอายุที่ค่อย ๆ ลดลง

'โรงเรียนผู้สูงอายุ' สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างชีวิตให้ชุมชน thaihealth

และหนึ่งในวิธีแก้ปัญหาที่ตำบลดอนใหญ่ใช้ เมื่อชุมชนเริ่มเข้าสู่สังคมสูงวัย ก็คือ การจัดตั้ง “โรงเรียนผู้สูงอายุ” ขึ้น เพื่อให้คนในชุมชนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมกลางมากขึ้น สร้างสังคมให้กลุ่มผู้สูงวัย ส่งเสริมให้คนในชุมชนมีสุขภาพที่ดี ได้รับสวัสดิการ ได้รับการดูแล มีบทบาทในการพัฒนาชุมชนไม่ว่าจะอยู่ในวัยใดก็ตาม และที่ขาดไม่ได้ ก็คือการ “มีรายได้ มีอาชีพ” ที่จะทำให้เหล่าผู้สูงอายุรู้สึกถึงคุณค่า บทบาทและความสำคัญของตน

'โรงเรียนผู้สูงอายุ' สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างชีวิตให้ชุมชน thaihealth

“โรงเรียนผู้สูงอายุ” เกิดจากแนวคิดของผู้สูงอายุในตำบลดวนใหญ่ ที่ต้องการมีศูนย์กลางในการทำกิจกรรมร่วมกันในชุมชน จึงจัดตั้งเป็นชมรมผู้สูงอายุตำบลดวนใหญ่ขึ้น เมื่อปี 2557 ต่อมา เมื่อชมรมผู้สูงอายุฯ มีความเข้มแข็งในการทำงานมากขึ้นจึงพัฒนาและขยายงานกิจกรรมเป็น “โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลดวนใหญ่ (ดวนใหญ่ร่มโพธิ์ทอง)” เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต การพัฒนาทักษะ และการศึกษาตามที่ผู้สูงอายุสนใจ ช่วยเพิ่มพูนความรู้ ทักษะชีวิตที่จำเป็น ขณะเดียวกันก็เป็นพื้นที่ที่ผู้สูงอายุจะได้แสดงศักยภาพของตนเอง

ในปัจจุบัน “โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลดวนใหญ่” มีประธานคือ นายสุนทร ดวนใหญ่ และมีนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ 120 คน โดยเปิดรับตั้งแต่อายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป

'โรงเรียนผู้สูงอายุ' สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างชีวิตให้ชุมชน thaihealth

ทางโรงเรียนผู้สูงอายุมีงานและกิจกรรมที่เกี่ยวกับการพัฒนา การส่งเสริมอาชีพ และการสร้างรายได้ให้กับผู้สูงอายุ ประมาณคนละ 1,000 บาท ต่อเดือน นอกจากจะเป็นการส่งเสริมการรวมกลุ่มของผู้สูงอายุที่ต้องการประกอบอาชีพ ลดภาระค่าใช้จ่ายและช่วยเหลือครอบครัวแล้ว การรวมกลุ่มของผู้สูงอายุยังทำให้พวกเขามีบทบาทในการพัฒนาและสร้างการเปลี่ยนแปลงชุมชนได้มากมาย

โดยกิจกรรมที่จะส่งเสริมด้านการประกอบอาชีพในโรงเรียนผู้สูงอายุ จะมีดังนี้ ส่งเสริมการทอผ้าฝ้ายสีดอกลำดวน ส่งเสริมการทำน้ำยาล้างจาน ส่งเสริมการทำดอกไม้จันทน์ และส่งเสริมการทำสบู่ใยไหม

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม

ป้ายคำ(Tag)

ทุกวัน  สสส. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สร้างสุข สุขภาวะ thaihealth  วันพระ  แรงงานต่างด้าว  ยาฉีดคุมกำเนิด  ขอนแก่น  สสส. สร้างสุข สุขภาพ สุขภาวะ thaihealth ปันสุข แบ่งปัน สรรค์สร้าง เพื่อชุมชนน่าอยู่ ดอกไม้ของขุนทะเล ใจที่พร้อม เกษตรอินทรีย์ มติชุมชน เพื่อความอุดมสมบูรณ์ เส้นทางความอดทน เพลงอีแซว รสแกงที่แตกต่าง สืบสานภูมิปัญญา นวดแผนไทยรุ่นจิ๋ว สำนักสนับสนุนสุขภาวะชุม  สร้างสมดุล  ในหลายพื้นที่  การบริหาร  กรรณิการ์ วิจิตรสุคนธ์  สุขภาพชาย  ศูนย์กีฬา  เมาไม่ขับ กลับแท็กซี่  ศคบ.  ผสมเทียม  ฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ก  จิตตก รักษา  หวังให้เป็น  แกงส้มมะละกอ