ชุดความรู้สุขภาพ ลดเสี่ยง ลดโรค วัยทำงาน

| |
อ่าน : 794

ที่มา: กรมอนามัย

ชุดความรู้สุขภาพ ลดเสี่ยง ลดโรค วัยทำงาน thaihealth

แฟ้มภาพ

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ห่วงกลุ่มวัยทำงานไม่ดูแลสุขภาพตนเอง เสี่ยงเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง จัดทำชุดความรู้สุขภาพ 10 เรื่อง หวังส่งเสริมให้วัยทำงานมีสุขภาพดี ลดเสี่ยง ลดโรค พร้อมบูรณาการร่วมกับฝ่ายส่งเสริมสุขภาพของโรงพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชนที่ให้บริการตรวจสุขภาพ เพื่อให้วัยทำงานมีพฤติกรรมและความรอบรู้ด้านสุขภาพที่เหมาะสม

          แพทย์หญิงพรรณพิมล  วิปุลากร  อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า กรมอนามัยได้ตระหนักถึงความสำคัญ  ของงานส่งเสริมสุขภาพวัยทำงานในสถานประกอบการเพื่อให้มีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีจากการทำงาน เนื่องจากพบว่าวัยทำงานส่วนใหญ่ใช้เวลาอยู่ในที่ทำงานไม่น้อยกว่า 40 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หากไม่มีการดูแลสุขภาพของตนเองที่เหมาะสมจะส่งผลให้เกิดความเสี่ยงด้านสุขภาพ ได้แก่ 1) โรคอ้วน เกิดจากขาดการออกกำลังกายและการกินอาหารที่มีน้ำตาลมากเกินไป  2) โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เช่น ความดันโลหิตสูง เบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือดที่เป็นสาเหตุของการเสียชีวิตทั้งหมด 3) มะเร็งระบบสืบพันธุ์ พบมากโดยเฉพาะในผู้หญิง เช่น มะเร็งปากมดลูก และมะเร็งเต้านม 4) โรคจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสูบบุหรี่ นำไปสู่การเกิดมะเร็งตับ มะเร็งปอด มะเร็งกล่องเสียง หลอดเลือดสมองตีบ และเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ และ 5) โรคเครียด วัยทำงานเป็นวัยที่เสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายมากที่สุด ซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่มาจากเรื่องเงินและงาน เป็นต้น โดยร่วมกับภาคี       ที่เกี่ยวข้องพัฒนารูปแบบของการส่งเสริมสุขภาพคนวัยทำงานด้วยชุดความรู้สุขภาพ 10 เรื่อง เพื่อใช้เป็นแนวทางส่งเสริมให้สถานประกอบการนำไปใช้ออกแบบกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพให้วัยทำงานตามสภาพปัญหาทางสุขภาพในแต่ละมิติและความต้องการของสถานประกอบการ เพื่อให้คนวัยทำงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

          แพทย์หญิงพรรณพิมล กล่าวต่อไปว่า  กรมอนามัยยังได้ทำงานบูรณาการร่วมกับฝ่ายส่งเสริมสุขภาพของโรงพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชนที่ตรวจสุขภาพ เพื่อให้วัยทำงานให้มีพฤติกรรมและความรอบรู้ด้านสุขภาพ ที่เหมาะสม โดยดำเนินงานภายใต้ชุดความรู้สุขภาพทั้ง 10 เรื่อง ทั้งเชิงรุกคือทำในภาพรวมขององค์กร โดยโรงพยาบาลที่ตรวจสุขภาพเข้ามาทำในสถานประกอบการ และเชิงรับโดยผู้ประกันตนเข้ามาปรึกษาในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลที่ตรวจสุขภาพหรือตนมีสิทธิการรักษา ซึ่งได้ดำเนินการนำร่องแล้วที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร เขตสุขภาพที่ 4 สระบุรี เขตสุขภาพที่ 6 ชลบุรี และเขตสุขภาพที่ 10 อุบลราชธานี

          “ทั้งนี้ ชุดความรู้สุขภาพทั้ง 10 เรื่อง ประกอบด้วย ชุดที่ 1 หุ่นดีสุขภาพดี (Smart and Healthy Worker)  ชุดที่ 2 จิตสดใส ใจเป็นสุข (Happy Working with Life Balance) ชุดที่ 3 ครอบครัวสดใส ใส่ใจดูแล (Smart and Healthy family) ชุดที่ 4 สุดยอดคุณแม่ (Smart Mom) ชุดที่ 5 เตรียมเกษียณอย่างมีคุณค่า     พาชีวายืนยาว (Preretirement and Longevity Planning) ชุดที่ 6 พิชิตออฟฟิศซินโดรม (Office Syndrome Management) ชุดที่ 7 สถานประกอบการจะก้าวไกลต้องใส่ใจสุขภาพแรงงานต่างชาติ (Happy and Healthy Foreigner Worker) ชุดที่ 8 สถานประกอบการดี ชีวีสดใสไร้แอลกอฮอล์ บุหรี่ (Tobacco and Alcohol Free Living) ชุดที่ 9 โรงอาหารปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ (Healthy Canteen) และชุดที่ 10 สถานประกอบการปลอดภัยสิ่งแวดล้อมดีมีสมดุลชีวิต (Safety and Good Environmental Workplace and Happy for Life)”  อธิบดีกรมอนามัย กล่าวในที่สุด

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการกีฬา ในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม