การประชุมสมัชชาครอบครัวระดับชาติประจำปี 2562

| |
อ่าน : 2,002

ที่มา : เว็บไซต์สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน สสย.

ภาพประกอบจากเว็บไซต์สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน สสย.

การประชุมสมัชชาครอบครัวระดับชาติประจำปี 2562 thaihealth

การประชุมสมัชชาครอบครัวระดับชาติประจำปี 2562

สถาบันสื่อเด็กและเยาวชนร่วมจัดกระบวนการ ในการประชุมสมัชชาครอบครัวระดับชาติประจำปี 2562 พื้นที่เรียนรู้เพื่อครอบครัวทุกช่วงวัย : สื่อสารสร้างสรรค์ สร้างสัมพันธ์ครอบครัวไทย จัดขึ้นเมื่อวันที่ 2-4 เมษายน 2562 ณ โรงแรมปรินซ์ พาเลซ จัดโดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

การประชุมสมัชชาครอบครัวระดับชาติประจำปี 2562 thaihealth

ภายในงานมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 300 คน จากหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ กลุ่มคนทำงานด้านครอบครัว เด็กเยาวชน และด้านสังคมทั่วประเทศ เพื่อสร้างความเข้าใจ สานสัมพันธ์และการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ให้กับทุกช่วงวัย โดยมีเวทีเสวนา "สื่อสารสรรค์ สร้างสัมพันธ์ครอบครัวไทย" ได้รับเกียรติจาก รศ. ดร. จิตตินันท์ เดชะคุปต์ สมาคมครอบครัวศึกษาแห่งประเทศไทย คุณชูไชย นิจไตรรัตน์ จากมูลนิธิแพธทูเฮลท์ และคุณเข็มพร วิรุณราพันธ์ ผู้จัดการสถาบันสื่อเด็กและเยาวชน เป็นวิทยากร

ในช่วงบ่ายได้มีการแบ่งกลุ่มอภิปรายเป็นห้องย่อย 3 ห้อง คือ ห้องย่อยที่ 1 ประเด็นการสื่อสารในครอบครัวเชื่อมสัมพันธ์ทุกช่วงวัย ห้องย่อยที่ 2 ประเด็นเรื่องเพศคุยได้ในครอบครัว และห้องย่อยที่ 3 ในประเด็นครอบครัวรู้เท่าทันสื่อ

การประชุมสมัชชาครอบครัวระดับชาติประจำปี 2562 thaihealth

สถาบันสื่อเด็กและเยาวชนร่วมจัดกระบวนการห้องย่อยที่ 3 ครอบครัวรู้เท่าทันสื่อ เชิญชวนให้ผู้เข้าร่วมยกตัวอย่างสถานการณ์สื่อที่ส่งผลกระทบกับครอบครัว วิธีการรับมือจัดการ และข้อเสนอเชิงนโยบาย ก่อนจะรวบรวมเพื่อมอบมติสมัชชาครอบครัวระดับชาติ ประจำปี 2562 ให้กับนายกรัฐมนตรี ในงานวันแห่งครอบครัว

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม