เปิดเผยสถานการณ์น้ำในช่วงภัยแล้ง

| |
อ่าน : 482

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

เปิดเผยสถานการณ์น้ำในช่วงภัยแล้ง thaihealth

ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1 ยืนยันการบริหารจัดการน้ำตลอดช่วงภัยแล้งไม่มีปัญหาอย่างแน่นอน จังหวัดเชียงใหม่มีน้ำใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค และเพื่อการเกษตร จนถึงปลายเดือนมิถุนายน 2562

นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1 และการบริหารจัดการน้ำในช่วงภัยแล้ง ปี 2562 ขณะนี้ เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล มีปริมาณน้ำ 137.90 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 52.04 ของความจุอ่าง ด้านเขื่อนแม่กวงอุดมธารา มีปริมาณน้ำ 76.52 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 29.12 ของความจุอ่าง

สำหรับความต้องการใช้น้ำในช่วงภัยแล้ง จนถึงปลายเดือนพฤษภาคม 2562 ภาคการเกษตร มีความต้องการใช้น้ำ 180 ล้านลูกบาศก์เมตร การอุปโภค บริโภค มีความต้องการใช้น้ำ 21 ล้านลูกบาศก์เมตร เพื่อการท่องเที่ยว และประเพณี จำนวน 1 ล้านลูกบาศก์เมตร ความต้องการใช้น้ำในภัยแล้งทั้งหมด 202 ล้านลูกบาศก์เมตร

ทั้งนี้ สำนักงานชลประทานที่ 1 สามารถดำเนินการบริหารจัดการน้ำได้จนถึงสิ้นเดือนมิถุนายน 2562 โดยปี 2562 จัดสรรน้ำ จำนวน 110 ล้านลูกบาศก์เมตร (แบบรอบเวรแบ่งเป็น 25 งวด) เนื่องจากภัยแล้งประเมินแล้วยาวนานกว่าปี 2561 ประมาณ 1 เดือน ซึ่งปัจจุบันส่งน้ำแล้ว 16 งวด รวม 75.31 ล้านลูกบาศก์เมตร น้อยกว่าแผนที่วางไว้ 7.08 ล้านลูกบาศก์เมตร เนื่องจากตรวจสอบแล้วมีน้ำเพียงพอ

สำหรับการสนับสนุนการท่องเที่ยวและประเพณี ได้ดำเนินการส่งน้ำลงแม่น้ำปิง ซึ่งไหลผ่านตัวเมืองเชียงใหม่ จำนวน 2 ล้านลูกบาศก์เมตร เพิ่มขึ้นจากแผนที่วางไว้เพียง 1 ล้านลูกบาศก์เมตร สำนักงานชลประทานที่ 1 ได้ประเมินสถานการณ์ในทุก ๆ ด้าน ยืนยันจังหวัดเชียงใหม่ไม่ประสบปัญหาวิกฤติภัยแล้งอย่างแน่นอน ซึ่งเขื่อนแม่ขัดสมบูรณ์ชลจะมีน้ำเหลือจากการบริหารจัดการประมาณ 45 ล้านลูกบาศก์เมตร ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2562

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม