เมื่อเด็กโกหก และลักขโมย

| |
อ่าน : 2,986

ที่มา : เคล็ดลับปรับพฤติกรรมสร้างนิสัยลูก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

เมื่อเด็กโกหก และลักขโมย thaihealth

การพูดโกหกหรือลักขโมยของเด็กจัดอยู่ในพฤติกรรมเสี่ยงที่มีสาเหตุมาจากหลายปัจจัย ซึ่งปัจจัยสำคัญโดยมากมาจากการปกป้องตัวเอง  แก้ปัญหาเฉพาะหน้าและเรียกร้องความสนใจ ดังนั้นจึงไม่ควรปล่อยให้เด็กมีพฤติกรรมเช่นนี้นาน ต้องรีบจัดการโดยเร็ว โดยลองใช้วิธีเหล่านี้

1. พ่อแม่ต้องสอนให้ลูกเข้าใจว่า การโกหกและการขโมยเป็นพฤติกรรมไม่ดี ไม่เป็นที่   ยอมรับของครอบครัวและสังคม 

2. พ่อแม่ควรยืนยันและทำให้เด็กมั่นใจว่าทุกปัญหาที่เกิดขึ้นมีทางออก เพียงนำปัญหา มาบอกกันและช่วยกันแก้ 

3. หลีกเลี่ยงการลงโทษรุนแรง แต่พูดคุยกันอย่างเข้าใจด้วยเหตุและผลเด็กพูดโกหกหรือลักขโมย

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม