สธ. เตรียมแผนดูแลผลกระทบพายุฤดูร้อน

| |
อ่าน : 563

ที่มา : กระทรวงสาธารณสุข

สธ. เตรียมแผนดูแลผลกระทบพายุฤดูร้อน thaihealth

แฟ้มภาพ

กระทรวงสาธารณสุข ให้หน่วยงานและโรงพยาบาลในสังกัด พร้อมให้การดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อน ติดตามเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพ พร้อมสื่อสารความเสี่ยงกับประชาชนในพื้นที่

นายแพทย์ประพนธ์  ตั้งศรีเกียรติกุล รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่า กระทรวงสาธารณสุข ได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดและโรงพยาบาลที่อยู่ในพื้นที่ตามประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา จะเกิดพายุฤดูร้อน หลายพื้นที่จะมีพายุฝนฟ้าคะนอง ฟ้าผ่า ลมกระโชกแรง และมีลูกเห็บตกบางพื้นที่ ในวันที่ 26 – 28 เมษายน 2562 ซึ่งกระทรวงสาธารณสุข ได้เปิดศูนย์ปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข ติดตามสถานการณ์และให้การสนับสนุนพื้นที่มาตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2562 และให้ทีมเฝ้าระวังระดับจังหวัดและระดับเขตสุขภาพ เฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ์ผลกระทบด้านโรคและภัยสุขภาพที่อาจจะเกิดขึ้น สื่อสารความเสี่ยงกับประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งบูรณาการกับป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด (ปภ.) ฝ่ายความมั่นคง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดูแลประชาชนอย่างทันท่วงที

นอกจากนี้ ได้ให้สถานบริการสาธารณสุขเตรียมอาคารสถานที่และครุภัณฑ์ ตรวจอาคารและสิ่งปลูกสร้างให้อยู่ในสภาพมั่นคงแข็งแรง เคลื่อนย้ายครุภัณฑ์หรือเอกสารสำคัญขึ้นบนที่สูงให้เหนือระดับความเสี่ยงจากน้ำท่วม  เตรียมการจัดบริการทางการแพทย์ จัดหาพื้นที่ให้บริการสำรอง ไม่ให้มีผลกระทบต่อบริการประชาชน สำรองยา เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้เพียงพอต่อการให้บริการ และจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ดูแลประชาชน โดยมีสถานบริการสาธารณสุขที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงได้รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อนใน 49 จังหวัด รวม 8,296 แห่ง แบ่งเป็น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 49 แห่ง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ 623 แห่ง โรงพยาบาลศูนย์ 23 แห่ง โรงพยาบาลทั่วไป 55 แห่ง โรงพยาบาลชุมชน 552 แห่ง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) 7,024 แห่ง

ทั้งนี้ กองสาธารณสุขฉุกเฉินรายงานตั้งแต่วันที่ 22 – 26 เมษายน 2562 มีสถานบริการสาธารณสุข ได้รับผลกระทบ ทั้งหมด 4 แห่ง เป็นโรงพยาบาล 3 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลแพร่ โรงพยาบาลจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ โรงพยาบาลโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา อาคารได้รับความเสียหาย เช่น ฝ้าเพดาน กระเบื้องหลังคาหลุด หลังคารั่ว ส่วนใหญ่เป็นโรงจอดรถ บ้านพักเจ้าหน้าที่ ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ และมีรพ.สต. 1 แห่ง คือรพ.สต.หนองเทา จังหวัดนครพนม หลังคาและฝ้าเพดานรพ.สต. บ้านพัก และโรงรถถูกลมพัด ทุกแห่งยังคงเปิดให้บริการประชาชน

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การรับสมัครและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการสื่อสารมวลชน ในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • รับสมัครผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินโครงการ สสส. -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม